Spring News

กปน. แจ้งปิดสาขาบางบัวทอง 4 วัน หลังพบพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 4 ราย

10 พ.ค. 2564 เวลา 11:01 น. 6

"การประปานครหลวง" (กปน.) แจ้งปิด สาขาบางบัวทอง 4 วัน ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย และให้ใกล้ชิดเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง จำนวน 4 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าหรือผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่ โรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวังที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยปิดให้บริการชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อ และตรวจเชิงรุกตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน. อย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ เ0 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.

กปน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด