ด่วน! “บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก่อนได้รับเลือกกลับมาทันที

18 มิ.ย. 2564 เวลา 4:44 น. 39

ด่วน! “บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ขณะที่ประชุมสั่งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทันที และพล.อ.ประวิตรได้รับเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคตามเดิม แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว ทั้งนี้ยังได้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ด้วย

 วันที่ 18 มิ.ย.2564 ที่ห้องประชุม 2 และ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น หรือไคซ์ สถานที่ที่พรรคพลังประชารัฐ ได้กำหนดให้เป็นสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองทั้งในและนอกเครื่องแบบ ได้วางกำลังโดยรอบสถานที่ของการจัดการประชุมเพื่อความปลอดภัย โดยอนุญาตให้กับผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับเชิญ หรือสื่อมวลชนเข้าไปภายในห้องประชุมแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

• บิ๊กป้อม ปัด ประชุมพรรค ไม่เกี่ยวหารือปรับโครงสร้าง ยัน รัฐอยู่ครบวาระ 4 ปี

• อนุชา ปัด ยื่นลาออกเลขาฯ พลังประชารัฐ ย้ำไม่มีสัญญาณเปลี่ยนตัวจาก บิ๊กป้อม

• ทักษิณ ชินวัตร เผย ตั้งบิ๊กป้อม เป็น ผบ.ทบ. เหตุ “ดูโหงวเฮ้งไม่เป็น"

โดยนายวิรัช ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดโดยเริ่มจากการรายงานสถานะงบดุลของพรรค ซึ่งมติผ่านไปด้วยดี จนกระทั่งมาถึงวาระเรื่องเพื่อเสนอ พบว่ามีการนำเอกสารของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงวันที่วันนี้ เรื่องขอลาออกจากตำแหน่ง มาแสดงและแถลงต่อที่ประชุม ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบและลงมติรับรอง และตามระเบียบข้อบังคับข้อที่ 15  มีผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทันที โดยประธานที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยวิธีการลงคะแนนลับทันที

 

จากนั้น ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ 

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว

2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นเลขาธิการพรรค 

3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค

4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

และกรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน คือ 

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์

2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ

3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน

4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

6.อนุชา นาคาศัย

7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์

8.นายสุพล ฟองงาม

9.นายนิโรธ สุนทรเลขา

10.นายไผ่ ลิกค์

11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

12.นางประภาพร อัศวเหม

13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 

15.นายสุชาติ ชมกลิ่น

16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 

17.นายสุชาติ อุสาหะ

18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ

19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 

20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์ 

21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 

22.นายสมเกียรติ วอนเพียร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด