จุฬาราชมนตรี แจ้งด่วน เร่งตาม นร.จาก "ศูนย์มัรกัสยะลา" นำตัวเข้าตรวจโควิด

20 มิ.ย. 2564 เวลา 7:10 น. 3

สำนักจุฬาราชมนตรี แจ้งด่วนที่สุด ถึง “มัสยิดทุกแห่งทั่วประเทศ” เร่งตามนักเรียนจาก "ศูนย์มัรกัสยะลา" นำตัวเข้าตรวจโควิด19 ทันที และให้กักตัวเอง รวมถึงคนในครอบครัว งดไปละหมาด หลังพบเป็นคลัสเตอร์กระจายในหลายจังหวัด

"สำนักจุฬาราชมนตรี" ได้ออกหนังสือด่วน ลงนามโดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี แจ้งไปยังประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจนักเรียนที่เดินทางมาจากศูนย์มัรกัสยะลา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ความว่า 

เรียน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

ด้วยได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโวนา 2019 (COVID-19) จำนวนหลายคนใน ศูนย์มัรกัสยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทำให้นักเรียนจากศูนย์มัรกัสยะลาที่ได้เดินทางกลับบ้าน ทั้งในจังหวัดยะลาและต่างจังหวัด มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังบุคคลในครอบครัวและผู้อื่นได้

ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านโปรดประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกมัสยิดในสังกัต ได้ดำเนินการสำรวจสัปปุรุษว่ามีนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่?

ทั้งนี้ หากพบว่ามีผู้เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าวข้างตัน ขอความกรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าว รีบไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ และรีบไปตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลหรือจุดบริการในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเร็ว พร้อมทั้งให้บุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการกักตัวเองภายในบ้านหรือสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ และขอให้บุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลในครอบครัว งดไปละหมาดที่มัสยิด ทั้งละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) จนกว่าผลการตรวจจะชี้ชัดว่าไม่มีการติดเชื้อดังกล่าว

ประกาศ จุฬาราชมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด