ครอบครัวฑูตยูเครน นำเถ้ากระดูก มาไว้กับต้นอโวคาโด โครงการปลูกป่าสวนนงนุช

25 มิ.ย. 2564 เวลา 3:21 น. 6

“ครอบครัวเอกอัครราชทูตยูเครน” นำเถ้ากระดูก มาไว้กับต้นอโวคาโด ที่เพาะจากเมล็ดด้วยตัวท่าน ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และสวนพฤกษศาสตร์ ณ บริเวณเขาบันไดกฤษ ภายใต้การดูแลของ สวนนงนุชพัทยา

เมื่อวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564  Mrs. Natalia Beshta ภริยาเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยบุตรชายทั้งสอง ได้นำเถ้ากระดูก ของเอกอัครราชทูตยูเครน  ที่เสียชีวิตเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มาไว้กับต้นอโวคาโด เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ครอบครัว ณ บริเวณเขาบันไดกฤษ ริมอ่างเก็บน้ำห้วยตู้  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  

 โดย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับและนำคณะไปยังสถานที่ปลูกต้นอโวคาโด ตามที่ท่านได้มาปลูกไว้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  ท่านเอกอัครราชทูตฯ เป็นคนรักต้นไม้มาก ท่านให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ และท่านได้นำต้นอโวคาโด ที่เพาะจากเมล็ดด้วยตัวท่านเอง มาปลูกตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และสวนพฤกษศาสตร์

ครอบครัวฑูตยูเครน นำเถ้ากระดูก มาไว้กับต้นอโวคาโด โครงการปลูกป่าสวนนงนุช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยสวนนงนุชพัทยา ได้รับอนุญาต จากกรมป่าไม้ ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 (ป54-5) ตามใบอนุญาต เล่มที่ 017 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561  โดยทำการปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ที่หายากและมีค่า มารวมไว้ ในสถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ดูแลโดย สวนนงนุชพัทยา

ครอบครัวฑูตยูเครน นำเถ้ากระดูก มาไว้กับต้นอโวคาโด โครงการปลูกป่าสวนนงนุช ครอบครัวฑูตยูเครน นำเถ้ากระดูก มาไว้กับต้นอโวคาโด โครงการปลูกป่าสวนนงนุช ครอบครัวฑูตยูเครน นำเถ้ากระดูก มาไว้กับต้นอโวคาโด โครงการปลูกป่าสวนนงนุช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด