Spring News

 สธ. ขอโทษปชช. จัดหาวัคซีนโควิดไม่พอ แย้มจะมีการเจรจาโครงการโคแวกซ์

21 ก.ค. 2564 เวลา 8:21 น. 1

กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ชี้แจง การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในไทยมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน พร้อม ขอโทษประชาชนที่จัดหาวัคซีนโควิดได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน แย้ม พร้อมเข้าเจรจาโครงการโคแวกซ์

21 ก.ค.64 ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระบุถึงกรณีที่มีการวิพากวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการจัดหาวัคซีนที่ไม่โปร่งใส ส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่รอคอยวัคซีนอยู่และยืนยันว่าการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีกลไกใช้ดำเนินการในการจัดหาวัคซีนโควิด-19นั้น ประกอบด้วย ด้านกฎหมาย โดยมีมีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารต่างๆ  เช่น สถาบันวัคซีนฯ  มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558  ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดหาวัคซีน  สำหรับการพิจารณาจะมีหลายฝ่ายอยู่ในคณะกรรมการในการจัดหาวัคซีน รวมถึงจำนวนเท่าไหร่ด้วย ก็จะต้องผ่านคณะกรรมการเหล่านี้

ขณะเดียวกันยังมีกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทาง นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปเจรจาในเรื่องของการจัดหาว่าแอสตร้าเซนาก้า และ การเข้าร่วมโคแวกซ์  รวมถึง คณะกรรมการการจัดหาวัคซีนทางเลือก ที่มี นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา ศบค.ในฐานะคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือก 

ขณะที่ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า  ทางกรมควบคุมโรคได้รับมอบภารกิจมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขผ่านมาจากการคณะกรรมการชุดต่างๆที่ทำงานด้านการจัดหาวัคซีน ซึ่งเมื่อมีการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน มีการจัดทีมในการที่จะเจรจากับทางบริษัท เรื่องของข้อมูล เช่นเรื่องของผลการศึกษา  เรื่องของราคา  เรื่องของความเหมาะสมในการใช้งานในประเทศไทย การจัดเก็บและการขนส่ง   ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียง   ทุกขั้นตอน เอกสาร มีการตรวจสอบแล้วก็มีการลงนาม เช่นเดียวกับสัญญาสั่งซื้อก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย ต้องพิจารณเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุด

ขณะที่ นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า ได้กราบขออภัยประชาชนทุกคนอย่างยิ่ง ที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แม้จะพยายามเต็มที่แล้วในการจัดหาวัคซีน แต่อาจจะได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่ขณะนี้ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด มาก่อน ซึ่งการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเรื่องที่ไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อน  รวมทั้งสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า ทำให้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รวดเร็วและรุนแรงมากกว่าปีที่แล้ว ทำให้การจัดหาวัคซีน ไม่ทันต่อสถานการณ์ 
สำหรับแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิดปี 2565 หลักๆสำคัญ คือ เร่งรัดจัดหาวัคซีน โดยมีการพิจารณาเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนในเรื่องของวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่จะสามารถครอบคลุมไวรัสที่มีการกลายพันธุ์  โดยให้มีเป้าหมายในการส่งมอบภายในไตรมาส 1 ของปี 2565  จำเป็นที่จะต้องมีการจองวัคซีนล่วงหน้า 

ส่วนเรื่องโคแวค นายแพทย์นคร ระบุว่าเราก็ยังคงอยู่ในโครงกาโคแวกซ์ แต่ยังไม่มีการลงนามในการทำความร่วมมือการจัดหาวัคซีนร่วมกันผ่านโครงการ  โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้มีการเตรียมการ เริ่มเจรจา และได้ส่งข้อความประสานงานไปที่หน่วยงานที่ชื่อว่า กาวี ในการขอเจรจาจะถามว่าฟิล์มร่วมกับโครงการโคแวกซ์ โดยมีเป้าหมายในการได้รับวัคซีนในปีหน้าเพิ่มเติมจากการที่ไทยเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน  หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ก็จะทำเรื่อง ให้คณะทำงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด