Spring News

"บิ๊กป้อม" สั่งเร่งกำจัด "ผักตบชวา" ให้สิ้นซาก หมดจากประเทศไทยโดยเร็ว

21 ก.ค. 2564 เวลา 8:35 น. 8

"บิ๊กป้อม" ชื่นชม-ขอบคุณความเสียสละ ทุกหน่วยงานร่วมกำจัด "ผักตบชวา" กำชับ ต้องช่วยกันกำจัดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว เพื่อการสัญจรสะดวก ป้องกันน้ำท่วม!

ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ผ่านระบบ Video Conference

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และ วัชพืช งบ.ปี64 ของ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมโยธาธิการ และผังเมือง,กรมชลประทาน,กรมเจ้าท่า,คณะทำงานฯระดับจังหวัด และ กทม. ได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา (มิ.ย.64) รวมทั้งสิ้น 4,513,836 ล้านตัน และรับทราบผลการกำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก 19 จว.โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA (มิ.ย.64) จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 511,912 ตัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ยันชัด! "บิ๊กป้อม" ร่างกายแข็งแรง ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19

ใกล้ตัว! เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ห้องทำงาน "บิ๊กป้อม" ติดเชื้อโควิด-19

"บิ๊กป้อม" จัดทัพ ส.ส.พปชร. ส่ง "ธรรมนัส" ลุยช่วยเหลือปชช.ในพื้นที่แดงเข้ม

พร้อมกันนี้ ยังได้รับทราบผลการกำจัดผักตบชวาโดยชมรมคนริมคลอง ซึ่งกรมการปกครอง รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,653 ชมรม ดำเนินกิจกรรมแล้ว 20,719 กิจกรรม

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณในความเสียสละ และขอให้ดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ซึ่งมีจำนวน 1,582 ลำได้ใช้จัดเก็บผักตบชวาแล้ว จำนวน 1,899 แหล่งน้ำ เป็นไปตามแผนงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงได้รับทราบความคืบหน้า การขอขึ้นทะเบียน สารชีวภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ในการกำจัดผักตบชวาโดย ม.เกษตรศาสตร์(วิทยาเขตกำแพงแสน) ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ก่อนจึงจะนำไปใช้ในพื้นที่ได้ และคณะกรรมการฯยังได้เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนการแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ของม.สงขลานครินทร์ ด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เน้นย้ำ 5 หน่วยงานหลัก จะต้องเร่งรัดกำจัดและการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ต่อประชาชน ชุมชน พร้อมทั้งขอบคุณชมรมคนริมคลอง ที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจ มาอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สะดวกสัญจร และป้องกันน้ำท่วม พร้อมขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการที่ ศบค.กำหนด อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด