Spring News

กรมการแพทย์แผนไทย แจกฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยโควิดฟรี ผ่านไลน์ @ Fah First AID

22 ก.ค. 2564 เวลา 6:19 น. 1

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อขอยาฟ้าทะลายโจรฟรีผ่านช่องทางไลน์ @ Fah First AID โดยให้ลงทะเบียน พร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลพร้อมจัดส่งยาในการรักษาโรคให้ถึงบ้าน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำระบบ LINE OA : FAH FIRST AID โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรแบบครบวงจร ลดความรุนแรงของโรค ลดภาระระบบสุขภาพในภาพรวม ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตัวเอง เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง ในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19  ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และประชาชนที่มีความสนใจ อยากใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยให้บริการข้อมูลผ่าน Line Official Account ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ล่าสุด แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนขอยาฟ้าทะลายโจรผ่านไลน์ @ Fah First AID โดยกลุ่มที่จะได้รับยาฟ้าทะลายโจรที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะจัดส่งให้ถึงบ้าน มี 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่1 คือ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วและรอเข้าสู่โรงพยาบาลกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะจัดส่งให้เป็นแพ็คสำหรับหนึ่งการรักษา คือ ส่งยาฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวันขนาดรับประทาน 3 มื้อต่อวัน ส่งให้ 5 วัน

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่กำลังรอผลตรวจ หรือรอเข้าสู่การตรวจ การเริ่มรักษาอย่างรวดเร็ว เป็นหนทางที่ดี ผู้ดูแลในไลน์แอด จะพิจารณาจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรให้

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มผู้ใกล้ชิด หรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูง สามารถจัดส่งฟ้าทะลายโจรให้เพื่อให้รับประทานได้เลย

 “เราคาดหวังว่าจะทำให้หลายๆ ท่านเบาใจ ไม่ต้องไปกวาดซื้อ ไม่ต้องไปกักตุน ที่สำคัญท่านผู้ผลิตผู้จำหน่ายทั้งหลายเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เห็นแก่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อย่าทำเช่นนั้น เราควรที่จะแบ่งปันกันช่วยเหลือกัน แทนที่จะมาแสวงหาผลกำไรในช่วงเวลาที่เจ็บปวดของทุกคนเช่นนี้”  แพทย์หญิงอัมพร กล่าว

กรมการแพทย์แผนไทย แจกฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยโควิดฟรี ผ่านไลน์ @ Fah First AID

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด