svasdssvasds

อ่วม! โรงงานติดโควิดกว่า 3 หมื่นราย อุตสาหกรรมอาหารกระทบหนัก!

อ่วม! โรงงานติดโควิดกว่า 3 หมื่นราย อุตสาหกรรมอาหารกระทบหนัก!

ศบค. เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในโรงงาน พบผู้ติดเชื้อในโรงงาน 518 แห่งใน 49 จังหวัด ติดเชื้อ 36,861 ราย “เพชรบุรี” มากที่สุดเป็นอันดับ 1 กว่า 4 พันราย อุตสาหกรรมอาหารกระทบมากสุด

นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ประจำวัน ตอนหนึ่งว่า กระทรวงอุตสาหกรรม นำเสนอชุดข้อมูลต่อที่ประชุม ศบค. โดยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 2564 

พบว่ามีการระบาดของเชื้อโควิด19 ในโรงงาน 518 แห่ง มีผู้ติดเชื้อ 36,861 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัด 5 อันดับแรก คือ 1. เพชรบุรี 4,464 ราย 2. เพชรบูรณ์ 3,487 ราย 3. ประจวบคีรีขันธ์ 2,538 ราย 4. สมุทรสาคร 2,496 ราย 5. สงขลา 2,209 ราย 

อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่ 5 อันดับ อุตสาหกรรมอาหาร 99 โรงงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 74 โรงงาน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 42 โรงงาน อุตสาหกรรมโลหะ 42 โรงงาน อุตสาหกรรมพลาสติก 36 โรงงาน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการให้โรงงานต่างๆ ใช้การประเมินตนเองแบบออนไลน์ผ่าน Thai Stop Covid+ เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) รวมทั้งประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ กิจกรรม ทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน และควบคุมการระบาดของเชื้อ 

ขณะนี้มีโรงงานที่ได้รับการประเมินแล้ว 18,005 แห่ง จากโรงงานทั้งหมดทุกขนาด 64,038 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์ 12,256 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ 5,749 แห่ง และมีการสุ่มตรวจตามไซต์อีก 955 แห่ง

อ่วม! โรงงานติดโควิดกว่า 3 หมื่นราย อุตสาหกรรมอาหารกระทบหนัก!

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด