Spring News

สธ. คาด หากไม่ล็อกดาวน์ ยอดติดเชื้อโควิด 19 อาจพุ่ง 4 หมื่นรายต่อวัน

30 ก.ค. 2564 เวลา 9:05 น.

กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ อาจะพุ่งถึง 4 หมื่นรายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตวันละ 600 รายได้ หากไม่มีมาตรการล็อกดาวน์

ศบค. กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกันชี้แจงถึงข้อมูล การคาดการณ์แนวโน้มการติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย 

โดยนายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข พยายามให้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยเร็วที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19  ขณะนี้มีการสำรองยาฟาวิพาราเวียร์ในเดือนสิงหาคม-กันยายน เดือนละ 40 ล้านเม็ด ถือว่าเป็นจำนวนยาที่มากพอสมควร และได้มีการจัดส่งยาไปยังภูมิภาคต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

ส่วนจำนวนเตียงในระบบสาธารณสุขทั้งประเทศ ในขณะนี้และในระบบมีเตียงสำหรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปประมาณ 100,000 เตียง แต่เมื่อมีการระบาดโควิด19 จึงมีการแยกเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดและจัดหาเตียงเพิ่มเพื่อการจัดเตียงไว้รองรับ 175,000 เตียง

ขณะนี้การครองเตียงอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 80 ส่วนของกรุงเทพมหานครการของเตียงประมาณร้อยละ 90  ซึ่งการขยายเพิ่มเตียงไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัดและภาระงานล้นเกินกำลัง 

จึงต้องมีการพัฒนาปรับรูปแบบ home isolation และ Community isolation ขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น 

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อมูลเชิงสถิติที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าตามสถานการณ์ในขณะนี้ หากไม่มีมาตรการล็อคดาวน์อาจมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน สูงถึง 40,000 ราย ซึ่งจะพบยอดตัวเลขพุ่งสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณวันที่ 14 กันยายน 

ส่วนการคาดการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันหากไม่มีมาตรการระหว่างนี้จะพบผู้เสียชีวิตสูงถึงวันละ  600 ราย โดยคาดจะพบยอดตัวเลขขึ้นสูงสุดในช่วง วันที่ 28 กันยายน  ดังนั้น มาตรการล็อคดาวน์ ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อ รวมถึงความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ