svasdssvasds

CDC ชี้ ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ลดอัตราเสียชีวิตต่ำกว่า 0.001%

CDC ชี้ ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ลดอัตราเสียชีวิตต่ำกว่า 0.001%

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ชี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ถึง 0.004% และช่วยลดอัตราเสียชีวิตจากโควิด19 ให้ต่ำกว่า 0.001%

ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 อย่างครบถ้วน ถูกส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่า 0.004% และเสียชีวิตน้อยกว่า 0.001%

ข้อมูลดังกล่าวนั้นตอกย้ำถึงสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำทั่วประเทศเน้นย้ำมาเป็นเวลาหลายเดือน: วัคซีนโควิด19 มีประสิทธิภาพมากในการป้องกันการเจ็บป่วยร้ายแรงและการเสียชีวิตจากโควิด19 และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชะลอการแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานที่จะเกิดขึ้นอีก

CDC ชี้ ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ลดอัตราเสียชีวิตต่ำกว่า 0.001%

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม CDC ทำการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยโควิด19 ในโรงพยาบาลที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วเสียชีวิต ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นรูปแบบ "การรายงานแบบพาสซีฟ" และ อาสาทั้งหมดได้ "สมัครใจ" ที่จะให้ข้อมูล ทำให้พบความเป็น "เอกภาพ" เพื่อช่วยระบุรูปแบบและค้นหาสัญญาณในการพัฒนาวัคซีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการระบุรูปแบบที่ไม่คาดคิดของข้อมูลประชากรหรือลักษณะวัคซีนในผู้ที่มีรายงานการติดเชื้อที่ลุกลามจากวัคซีน" ตามรายงานของ CDC

หน่วยงานแบ่งปันการศึกษาในสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโควิดเดลต้าผลิตไวรัสในปริมาณที่ใกล้เคียงกันในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า การฉีดวัคซีนทำให้โอกาสที่คุณจะติดเชื้อโควิด19 น้อยลงตั้งแต่แรก แต่สำหรับผู้ที่ทำเช่นนั้น ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะแพร่เชื้อในคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเช่นเดียวกัน

การศึกษาดังกล่าวยังโน้มน้าวให้ผู้คนสวมหน้ากากอนามัย แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม ซึ่งมีผลในการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด19 อย่างมี "นัยสำคัญ" และช่วยป้องกันการแพร่กระจายโควิดเดลต้าได้ในประสิทธิภาพ "สูง"

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด