svasdssvasds

หญิงหน่อย เรียกร้อง ไฟเซอร์ 1.5 ล้าน ต้องฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

หญิงหน่อย เรียกร้อง ไฟเซอร์ 1.5 ล้าน ต้องฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้รัฐจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค จำนวน 1.5 โดส อย่างโปร่งใส โดยนำมาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และบุคลากรด่านหน้า

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้รัฐจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค จำนวน 1.5 โดส อย่างโปร่งใส โดยนำมาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และบุคลากรด่านหน้า อาทิ อสม. อาสาสมัครภาคประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค 1.5 ล้านโดส ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์

“ดิฉันขอส่งเสียงแทนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อีกครั้งค่ะ วัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค 1.5 ล้านโดส จากอเมริกา ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ด่านหน้าทุกคน โดยต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  ตามหลัก autonomy ประชาชนมีสิทธิ์เลือกวิธีการรักษามีสิทธิ์เลือกยาที่ใช้

“เพราะฉะนั้นต้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะฉีด 1 เข็ม 2 เข็มหรือยังไม่ฉีดก็ตาม เพราะบุคลากรเหล่านี้ คือ”นักรบ”ของเรา แพทย์ 1 คนรักษาชีวิตคนได้เป็นร้อยๆ คน เครื่องมือไม่พอ เราจัดหาเพิ่มได้ แต่บุคลากรเราไม่สามารถหาเพิ่มได้”

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงฉีดให้บุคลากรด่านหน้า อาทิ อสม. อสส. และอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆ

“นอกเหนือจากนั้น ควรฉีดให้บุคลากรด่านหน้าอีกกลุ่ม คืออาสาสมัครภาคประชาชน ทั้ง อสม. อสส. และอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆ และกรรมการชุมชน ที่ทำงานช่วยผู้ป่วย โควิดในพื้นที่

“และนอกจากผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงแล้ว  ควรต้องเร่งนำมาฉีดให้แก่เด็ก 12 - 17 ปี  และสตรีตั้งครรภ์ เพราะขณะนี้คนกลุ่มนี้กำลังติดเชื้อสูงขึ้น”

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

เรียกร้องให้ Open data เพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

“สุดท้ายการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมานี้  ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยมีข้อสังเกตการจัดวัคซีนครั้งนี้ มีการกันวัคซีนไว้บางส่วนโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดแจ้ง  อันอาจจะมีการนำไปฉีดให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย  ควรเปิด Open data เพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส อย่าให้ประชาชนต้องตั้งคำถามว่า เก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใคร อีกเลยค่ะ”

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

related