Spring News

แผนกระจายวัคซีนไฟเซอร์ 1.54 ล้านโดส ให้ประชาชน 5 กลุ่ม

30 ก.ค. 2564 เวลา 5:34 น. 9

กระทรวงต่างประเทศ เผย แผนกระจายวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับจากสหรัสอเมริกาวันนี้ (30 ก.ค. 64) ให้กับประชาชน 5 กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะด่านหน้าบุคลากรการแพทย์ จะได้รับทั้งหมด 700,000 โดส

เมื่อวาน (29 ก.ค. 64) นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยความคืบหน้าการรับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ จากสหรัฐอเมริกา ว่า วัคซีนยี่ห้อ ไฟเซอร์ (PfiZER) ที่สหรัฐอเมริกาบริจาค 1.54 ล้านโดส ได้ทำการขนส่งแล้ว โดยมีกำหนดถึงไทยในช่วงเช้าวันนี้ (30 ก.ค. 64) จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจัดสรรไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด-19กรณีวัคซีนไฟเซอร์ ได้มีแผนกระจายวัคซีนจำนวน 1,540,000 ล้านโดส ดังนี้

1.บุคลากรการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ  จำนวน 700,000 โดส  

2.ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่มีสัญชาติไทย (ได้แก่ ผู้สูงอายุ , มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม , อายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) จำนวน 645,000 โดส

3.ชาวต่างชาติในไทย เน้นสูงอายุ มีโรคเรื้อรัง ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้เดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์ เช่น นักการทูต นักศึกษา จำนวน 150,000 โดส

4.ทำการศึกษาวิจัย (อนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม)5,000 โดส

5.สำรองส่วนกลาง สำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ 40,000 โดส  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ