Breaking News: ศบค.ขยายล็อกดาวน์ต่อ 1 เดือน เพิ่มพื้นที่แดงเข้ม 29 จังหวัด

01 ส.ค. 2564 เวลา 9:08 น. 202

Breaking News: ศบค.ขยายล็อกดาวน์ต่อ 1 เดือน ถึง 31 ส.ค. 64 เพิ่มพื้นที่แดงเข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด พร้อมเช็กรายละเอียดมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด ได้ที่นี้

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

โดยที่ประชุมมีมติขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ออกไปอีก 1 เดือน หรือถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผ่อนคลายร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าให้เปิดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบดีลิเวอรี่ได้

สำหรับ 29 จังหวัด ประกอบด้วย 13 จังหวัดเดิม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร

16 จังหวัดใหม่ ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง เพชรบุรี

Breaking News: ศบค.ขยายล็อกดาวน์ต่อ 1 เดือน เพิ่มพื้นที่แดงเข้ม 29 จังหวัด

 มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 3 ส.ค. 64 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด

  • เลี่ยงจำกัดหรืองดการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น 

  -ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00น.

  -งดให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด

  -ตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัด

  • การจัดกิจกรรม

  -ห้ามจัดกิจกรรมรวมพลมากกว่า 5 คน (มาตรการที่ราชการกำหนด)

  • ร้านอาหาร

 -ห้ามบริโภคภายในร้านขายได้แบบนำไปบริโภคที่อื่นเปิดได้ไม่เกิน 20:00 น (งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้านตามมาตรการที่ราชการกำหนด)

  • ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

 -เปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหาร เครื่องดื่มโดยเฉพาะเดลิเวอรี่ เซอร์วิท (ร้านยาเวชภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้ไม่เกิน 20:00 น)

  • ร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงาม

 -ปิด

  • สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา

 -ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

  • สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา

 -ปิด

29 จังหวัด ทำไรได้บ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ