svasdssvasds

‘ดีแทค’ - ‘กสศ’ มอบซิมพร้อมเน็ต ให้เด็กยากจนพิเศษกรุงเทพฯ เรียนออนไลน์

‘ดีแทค’ - ‘กสศ’ มอบซิมพร้อมเน็ต ให้เด็กยากจนพิเศษกรุงเทพฯ เรียนออนไลน์

ช่วงนี้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เรียนหนังสือผ่านออนไลน์ แต่ก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่พร้อม ทำให้ดีแทค ร่วมกับ กสศ. สนับสนุน 2,000 ซิมพร้อมแพ็กเก็จเน็ตอันลิมิเต็ดความเร็ว 4 Mbps นำร่องกรุงเทพฯ สร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล

โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ทำให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์แทน โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม แต่...การเรียนออนไลน์ก็จะต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เพียบพร้อม รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีด้วย แต่ก็มีผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยที่ไม่พร้อมในเรื่องนี้ จึงเกิดเป็นปัญหา ‘ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เสมอภาคในสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งขณะนี้ก็ พบว่า ไทยกำลังก้าวสู่ปัญหาเด็กยากจนพิเศษยิ่งเสี่ยงหลุดนอกระบบไม่ได้เรียนต่อจากวิกฤตโควิด-19

ข้อมูลจากสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กสศ.)  ได้สำรวจนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 พบว่าเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาการเรียนช่วงโควิด-19 มีจำนวน 271,888 คน นักเรียนที่ไม่มีโทรทัศน์ 264,519 คน นักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ 271,792 คน นักเรียนที่บ้านไม่มีไฟฟ้า 2,733 คน และนักเรียนที่ไม่มีทั้งโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และไฟฟ้า 2,672 คน หรือเท่ากับว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษมากกว่า 87% ของนักเรียนทุนเสมอภาคของกสศ. 

ทั้งนี้คิดเป็น 11% ของนักเรียนทั้งหมด ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ประสบปัญหาไม่มีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือไฟฟ้า ในการเรียนออนไลน์ และออนแอร์ ที่บ้าน อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ กสศ. ได้ร่วมกับ ดีแทค เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุปสรรคพร้อมหาทางออกระยะยาวมุ่งสู่เป้าหมายความเท่าเทียมทางดิจิทัล

‘ดีแทค’ - ‘กสศ’ มอบซิมพร้อมเน็ต ให้เด็กยากจนพิเศษกรุงเทพฯ เรียนออนไลน์

‘ดร.ไกรยส ภัทราวาท’ รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทั้งสุขภาพ และเศรษฐกิจสังคมไทย ทำให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง จากข้อมูลปีการศึกษา2/2563 ซึ่งอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 พบว่า รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษหรือนักเรียนทุนเสมอภาคมีอัตราลดลง 11% ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 อยู่ที่ 1,021 บาท/เดือน หรือประมาณ 34 บาท/วัน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยจากเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจข้อมูลการระบาดโควิด-19 ระลอกล่าสุด พบว่า ปัจจุบันมีแนวโน้มส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในปีการศึกษา 2564

‘ดีแทค’ - ‘กสศ’ มอบซิมพร้อมเน็ต ให้เด็กยากจนพิเศษกรุงเทพฯ เรียนออนไลน์

ด้วยเหตุนี้ จึงได้ร่วมมือกับดีแทคสนับสนุน 2,000 ซิมพร้อมแพ็กเก็จเน็ตอันลิมิเต็ดความเร็ว 4 Mbps แก่กลุ่มเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ของ กสศ. ซึ่งเป็นการนำร่องในเขตกรุงเทพฯ สำหรับการเรียนออนไลน์มุ่งสู่เป้าหมายความเท่าเทียมทางดิจิทัล (Digital inclusion) เพราะอินเทอร์เน็ตคือโอกาสทางการเรียนรู้ โครงการนี้ กสศ.ยังได้รับการสนับสนุนจาก StartDee แอปพลิเคชัน ให้น้องๆทั้ง 2,000 คน สามารถเข้าถึงบทเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นฟรีภายใต้โครงการ“Free School-in-a-Box”

ขณะที่ ‘นายชารัด เมห์โรทรา’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ยืดเยื้อส่งผลต่อผู้ปกครองโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทำให้เด็กในครอบครัวเข้าถึงระบบการศึกษาได้ยากขึ้นจนทำให้เด็กนักเรียนมีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษาถึงราว 700,000 คน (ข้อมูลโดยกสศ.) ดีแทค ได้จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาพร้อมสนับสนุน กสศ. โดยพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของดีแทคคือการสร้างสังคมดิจิทัลที่เท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับกลยุทธ์ digital inclusion ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

‘ดร.ไกรยส’ ย้ำว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เสมอภาคของเด็กเยาวชนทุกคนในช่วงเวลานี้คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้การศึกษาจะไปถึงเด็กทุกคนได้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ป้องกันปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ การที่ดีแทคได้เข้ามาสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารให้เด็กยากจนพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่าง กสศ. และพันธมิตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการยกระดับพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุดจากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด

‘ดีแทค’ - ‘กสศ’ มอบซิมพร้อมเน็ต ให้เด็กยากจนพิเศษกรุงเทพฯ เรียนออนไลน์

นอกจากนี้ดีแทคยังได้ร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. มอบแพ็กเกจเรียนออนไลน์ฟรี โดยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอน อย่าง MS Teams, Zoom, Google Meet, WebEx และ Line Chat ได้ไม่จำกัด พร้อมเน็ตเต็มสปีด 2 GB ต่อเดือนเพื่อใช้งานนาน 2 เดือน โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิโดยแจ้งเบอร์ดีแทคผ่านโรงเรียน โดยแพ็กเกจจะเริ่มใช้งานได้หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นี้