svasdssvasds

"AQUA" ปลื้มผลประกอบการสะสมกำไรต่อเนื่อง ชูแบรนด์ STARLET ปั้นรายได้

"AQUA" ปลื้มผลประกอบการสะสมกำไรต่อเนื่อง ชูแบรนด์ STARLET ปั้นรายได้

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA แจง ผลการดำเนินงานบริษัท ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ และการลงทุนรวม 206.57 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยส่งแบรนด์ STARLET เป็นไฮไลต์สร้างรายได้ฝ่าโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA โดย ‘นางสาวเรวดี หวานชิด’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจและการลงทุนรวม 206.57 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน 120.62 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 70.25 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน EP 15.70 ล้านบาท และยังสามารถสร้างผลกำไรสุทธิ 13.07 ล้านบาท แม้ในช่วงไตรมาสที่ 2/2564 จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ AQUA เป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดี มีธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านภายใต้ชื่อแบรนด์ “AQUA” เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ให้บริการและจัดการสื่อโฆษณาทั้งที่เป็นป้ายนิ่ง Billboard และ จอดิจิทัล LED โดยไตรมาสที่ 2/2564 ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านมีรายได้ 120.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563 รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.86 แน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ ลูกค้าบางส่วนกลับมาใช้สื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสื่อ LED ที่มีความคล่องตัวมากในการขึ้นภาพโฆษณาหรือหยุดการโฆษณา  ทำให้รายได้จากป้าย LED เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563

"AQUA" ปลื้มผลประกอบการสะสมกำไรต่อเนื่อง ชูแบรนด์ STARLET ปั้นรายได้

อย่างไรก็ตามในระยะยาว AQUA ปรับตัวให้ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านกลับมาพร้อมการใช้ชีวิตนอกบ้านของประชาชน จึงพิจารณาลงทุนในธุรกิจสื่อ LED โดยการจับมือกับผู้ประกอบการป้าย Static เพื่อพัฒนาเป็นป้าย LED ที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่จุดใจกลางเมือง และลงทุนจอที่มีคุณภาพความคมชัดระดับสูง รวมถึงการพัฒนา Creative Production เพื่อรองรับการให้บริการผลิตสื่อ แบบ 2D และ 3D อีกทั้งยังนำ Data Analytic มาใช้เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่างมีคุณภาพและเข้าถึง Target ได้อย่างชัดเจน  ภายใต้ชื่อแบรนด์ “STARLET” เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในไตรมาสที่ 3/2564 ต่อจากนี้ไป สื่อโฆษณาบนจอ LED ของ STARLET จะทำให้สื่อโฆษณาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป บริษัทฯค่อนข้างมั่นใจว่า การลงทุนในครั้งนี้จะสร้างการเติบโตธุรกิจสื่อโฆษณาอย่างแน่นอน

"AQUA" ปลื้มผลประกอบการสะสมกำไรต่อเนื่อง ชูแบรนด์ STARLET ปั้นรายได้

อีกทั้งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ยังคงสร้างรายได้ค่อนข้างคงที่จากเป็นการรับรู้รายได้ให้เช่าและบริการตามสัญญาเช่าระยะยาวในไตรมาสที่ 2/2564  มีผลกำไรสุทธิ 39.79 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มธุรกิจพลังงานและบรรจุภัณฑ์ ดำเนินงานอยู่ภายใต้การบริหารของบมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (“EP”) ซึ่ง AQUA ถือหุ้นและรับรู้ผลกำไรจาก EP ในรูปของส่วนแบ่งกำไร 15.70 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปัจจัยการจำหน่ายโครงการผลิตไฟฟ้าไปหลายโครงการในปี 2563 และมีการบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น แต่คาดว่าตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2564 จะรับรู้รายได้จากการเริ่ม COD ในโครงการใหม่ๆ และจะส่งผลให้ AQUA สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

related