จับตา ศบค.พิจารณาคลายล็อก สวนสาธารณะ สนามกีฬา ร้านตัดผม

17 ส.ค. 2564 เวลา 2:32 น. 792

จับตาวันนี้! ศบค.เตรียมพิจารณาผ่อนคลายบางกิจการในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เปิดสวนธารณะ สนามกีฬา ร้านตัดผม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะมีการพิจารณาคลายล็อกบางกิจการ และเปิดสวนสาธารณะ สนามกีฬา ร้านตัดผม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ จะมีการเสนอ ให้ ศบค.พิจารณามาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบและมาตรการ ป้องกันโรคที่กำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากที่ได้เคยกำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "วัคซีนโควิด" เข็ม 1 สำหรับบุคคลทั่วไป

กรมราชทัณฑ์ ยัน "เพนกวิน" ติดเชื้อโควิด-19 จริง แต่ไม่มีอาการรุนแรง

โควิดวันนี้ เสียชีวิตพุ่งนิวไฮ 239 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 20,128 ราย

1. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือ สถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึง เวลา 20.00 นาฬิกาแต่คงห้ามการบริโภคในร้าน โดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

2. ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา และเปิดให้บริการเฉพาะการ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยาและเวชภัณฑ์ชูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การก่อสร้าง ธนาคาร สถาบันการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม34 ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์การให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา การให้บริการฉีดวัคซึนหรือบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ และส่วนที่เป็นที่ทำการของรัฐหรือเอกชน

3. ร้านสะดวกซื้อตลาดนัดตลาดโต้รุ่งถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลา กลางคืน ให้ปิดให้บริการในระหว่างเวลา 20.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

4. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.0o นาฬิกา

5. สถานประกอบการนวดแผนไทย (รวมทั้งบริการนวดฝ่าเท้า) สปา สถานเสริมความงามและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ปิดดำเนินการ สำหรับร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ให้ยังคงเปิดดำเนินการได้เท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

6. ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม การสัมมนา หรือการประชุมในช่วงระยะเวลานี้ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ศปก.ศบค. กำหนด กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที

7. โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กวดขันการมั่วสุมประชุมกันเพื่อเล่นการพนัน ดื่มสุรา เสพยาเสพติดหรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นใดอย่างเคร่งครัดและให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ