svasdssvasds

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ แจ้งฉีด "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 2 ที่ รพ.ใกล้บ้านได้

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ แจ้งฉีด "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 2 ที่ รพ.ใกล้บ้านได้

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ประกาศ ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ศูนย์ฯ สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ โดยต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ การรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับท่านที่เคยรับบริการฉีดเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา

 ท่านที่สะดวกรับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ หรือเป็นการนัดผ่านหน่วยงาน/องค์กร ท่านสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามปกติและตามวันนัดเดิม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• แกะปมทุจริตซื้อ-ขายคิว ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 4 วัน 7,000 เคส!

• ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แฉขบวนการโกงขายคิวฉีดวัคซีนโควิด

• ไทยร่วมใจ นัดคนโดนเลื่อน ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 18-21ส.ค. นี้!

 สำหรับท่านที่ต้องการรับเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โปรดนำใบนัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไปแสดงความจำนงที่รพ./สถานบริการนั้นๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด

 และในกรณีที่ท่านรับเข็มที่ 1 จากสถานพยาบาลตามภูมิลำเนามาแล้ว ไม่สามารถกลับไปรับเข็มที่ 2 ได้ สามารถนำใบนัดหรือข้อมูลในหมอพร้อม มารับการฉีดเข็ม 2 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามวันนัดเดิม

related