Spring News

Update ล่าสุด : เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แจ้งเช็คเลขพัสดุ หลังงดจัดส่งบางพื้นที่

20 ส.ค. 2564 เวลา 0:53 น. 6.6k

บริษัท Kerry Express Thailand ได้มีการออกประกาศ ให้ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ปลายทางการจัดส่งพัสดุ ในช่วงโควิด-19 เหตุสำหรับบางพื้นที่ไม่สามารถจัดส่งได้ สามารถตรวจสอบได้แล้วตั้งแต่ 20 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป 

20 ส.ค. 64 ทางบริษัท Kerry Express Thailand ได้มีการออกประกาศให้ผู้ใช้บริการได้มีการตรวจสอบพื้นที่รหัสไปรษณีย์ปลายทางการจัดส่งพัสดุ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดส่งได้ (งดส่งไปยังปลายทาง) และงดรับพัสดุไซซ์ M ขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งดส่งพัสดุไปปลายทาง ดังนี้

  • นนทบุรี 11000,11110,11130
  •  นครสวรรค์ 60130
  • ตาก 63000, 63120,63130
  • อุบลราชธานี 34000,34330
  • ชุมพร 86180
  • กรุงเทพมหานคร 10150, 10170,10310 พื้นที่ ที่ไม่รับพัสดุตั้งแต่ไซซ์ M ขึ้นไปSameday

งดให้บริการ Sameday ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 และงดให้บริการเรียกรถถึงหน้าบ้านเป็นการชั่วคราว โปรดตรวจสอบข้อมูล รายงานการปรับเปลี่ยนข้อมูลประจำวัน ภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันอีกครั้ง ซึ่งกำหนดการในครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค นี้เป็นต้นไป 

หมายเหตุ:บริการ Sameday เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล Sameday ส่งถึงในวันเดียวกัน (ส่งก่อน 11:30น.)

บริการจัดส่งพัสดุ เคอรี่ Sameday คืออะไร?

บริการจัดส่งพัสดุ เคอรี่ เซมเดย์ เป็นบริการจัดส่งด่วนภายในวัน ที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพัสดุส่งด่วนทั้งหมดจะถูกจัดส่งภายในวัน คุณสามารถเรียกใช้บริการ เคอรี่ เซมเดย์ ผ่านแอปพลิเคชันเคอรี่ เอ็กซ์เพรส หรือ Call Centre โทร. 1217 ซึ่งบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านจะมีเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี (แต่ช่วงนี้ให้บริการเฉพาะกรุงเทพฯ)

 

Update ล่าสุด : เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แจ้งเช็คเลขพัสดุ หลังงดจัดส่งบางพื้นที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ