Spring News

กรมควบคุมโรค เตือน โควิดแพร่ทางละอองฝอยทางอากาศได้ โดยเฉพาะพื้นที่แออัด

23 ส.ค. 2564 เวลา 6:45 น. 253

อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 หรือการติดเชื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นทางละอองฝอย droplet เป็นหลัก ส่วน Airborne หรือ ละอองฝอยทางอากาศ เป็นบางกรณีพิเศษที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่แออัด อาการไม่ถ่ายเท 

23 ส.ค. 64 จากรณีที่ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ก ว่า “ในที่สุด องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ยอมรับว่าโรคโควิด-19 สามารถติดต่อกันได้ทางระบบการหายใจโดยการสูดเอาละอองลอยที่มีไวรัสปนเปื้อนเข้าไปได้”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังการกระชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ระบุว่า ข้อมูลยังเป็นเช่นเดิม  การติดต่อส่วนใหญ่จะเป็นทางละอองฝอย droplet เป็นหลัก ซึ่งการแพร่กระจายติดต่อ ในลักษณะ Airborne  หรือ ละอองฝอยทางอากาศ เป็นบางกรณีพิเศษที่อาจเกิดขึ้นได้เฉพาะในพื้นที่แออัด สถานที่จำเพาะ อากาศไม่ถ่ายเท มีการรวมกลุ่มอยู่อย่างแออัด หลักๆแล้วยังเป็นการติดต่อผ่านละอองฝอยเป็นหลัก 

ทั้งนี้ Airborne คือละอองที่มีขนาดเล็กมากน้อยกว่า 5 ไมครอนหรือละอองเสมหะที่ระเหยไปจนมีขนาดเล็กและมีเชื้อโรคที่มีชีวิตก็อยู่ระยองนี้จะสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานและไกล.ส่วน droplet คือละอองฝอยจากน้ำมูกน้ำลาย หรือเสมหะ ของผู้ป่วยที่ไอจามออกมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ