svasdssvasds

กระท่อม สรรพคุณของพืชที่ถูกปลดล็อค จากยาเสพติดให้โทษ

กระท่อม สรรพคุณของพืชที่ถูกปลดล็อค จากยาเสพติดให้โทษ

กระท่อม เดิมทีเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสารเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ก่อนที่จะมีการปลดล็อกเพื่อปลูกและขายได้ในวันนี้ (24 ส.ค. 2564)

หลังจากวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป พืชกระท่อมจะถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ รวมทั้งมีการปล่อยผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพืชกระท่อมในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,038 ราย โดยถือว่าไม่เคยกระทำความผิด สำหรับผู้ถูกจับกุมหรือจำเลยในชั้นต่างๆ จะได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวผู้กระทำความผิดและผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมต่อไป

พืชกระท่อม (Kratom) หรือ Mitragyna speciosa (Korth.) HaviL. คือ พรรณไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งในวงศ์ Rubiaceae ถูกนำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านมานานหลายร้อยปีแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ตกอยู่ภายใต้ยาเสพติดประเภทที่ 5 เนื่องจากปัจจุบันมีการทำวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อมอย่างแพร่หลายและให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย 

จึงมีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2564 ยกเลิก “พืชกระท่อม” จากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้มีกฎหมายครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรม พฤติกรรม สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

สรรพคุณ
จากงานวิจัยพบว่าในใบกระท่อมทำปฏิกิริยากับร่างกายมีผลต่อเซลล์ประสาทบางชนิดในร่างกายในการรับรู้ความเจ็บปวดถูกนำมาใช้รักษาอาการเหล่านี้

-รักษาอาการไอ
-ลดการบีบตัวของลำไส้เล็ก
-ใบกระท่อมช่วยให้มีสมาธิและระงับประสาท
-ช่วยในเรื่องการเผาผลาญ
-ช่วยเพิ่มระดับพลังงานของร่างกายในผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
-ทำให้นอนหลับ และระงับประสาท
-แก้ปวดเมื่อยร่างกาย
-ใช้ใบกระท่อมเพื่อระงับอาการกล้ามเนื้อกระตุก
-เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ
-ช่วยลดความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า

ผลข้างเคียงระยะยาว
เนื่องจากสารเคมีในใบกระท่อมในปริมาณ 15 กรัม (ทำให้มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดและเป็นยากล่อมประสาท) จะออกฤทธิ์ได้นานหลายชั่วโมง แต่อาจเป็นอันตรายหากใช้ใบกระท่อมเป็นประจำ
อาจมีผลข้างเคียงต่อไปนี้

-นอนไม่หลับ หรือตื่นตัวตลอดเวลา
-หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
-รู้สึกกระวนกระวาย สับสน
-เซื่องซึมเคลื่อนไหวช้า
-ร่าเริ่งผิดปกติ
-มือสั่น
-อาการชัก
-เห็นภาพหลอน

ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ใบกระท่อม
-สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
-ผู้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสุรา
-ผู้มีความผิดปกติทางจิต
-ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ

 

กระท่อม สรรพคุณของพืชที่ถูกปลดล็อค จากยาเสพติดให้โทษ

related