svasdssvasds

เช็กเลย! รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" จำนวนจำกัด

เช็กเลย! รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" จำนวนจำกัด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน" โควิด-19 ชนิด mRNA ไฟเซอร์ Pfizer เช็กด่วน เงื่อนไข หลักฐาน จำนวนจำกัด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน" ป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer) เฉพาะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยเด็ก เท่านั้น (วัคซีนมีจำนวนจำกัด) ตามรายละเอียด ดังนี้

• ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

• ผู้ป่วยเด็ก อายุ 12-18 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2552) ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ดังนี้

• โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร หรือมีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ 12 - 13 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ 13 - 15 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ 15 - 18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น)

• โรคทางเดินหายใจเรื่อรัง รวมทั้งหอบหืดที่อาการปานกลางหรือรุนแรง

• โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

• โรคไตวายเรื้อรัง

• โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

• โรคเบาหวาน

• โรคพันธุกรรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง ที่มีพัฒนาการช้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• รพ.จุฬาฯ เปิดจองวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" ผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป - กลุ่ม 7 โรค

• ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้จองฉีดวัคซีนเข็มแรก ลงทะเบียน 30 ส.ค.

• ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยผลข้างเคียง ฉีดซิโนฟาร์ม ส่วนใหญ่ปวดหัว ดับแล้ว 9 ราย

ขั้นตอนการลงทะเบียน

โปรดสแกน QR code หรือเข้า https://chulapfizer.kcmh.or.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อตามฐานข้อมูลผู้ป่วย และเลือกวันเวลาเข้ารับการ "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" ป้องกันโรคโควิด-19

• เปิดลงทะเบียนฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ทางโรงพยาบาลฯ จะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าจองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

• ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว โปรดนำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

โปรดเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการเข้ารับบริการวัคซีนดังนี้

• ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ : สมุดฝากครรภ์

• ผู้ป่วยเด็ก ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค : ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา

หมายเหตุ

* ขอสงวนสิทธิงดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk-in หรือไม่ได้ลงทะเบียนนัดผ่านระบบฯ

** ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามรายละเอียดในข้อ 4

related