svasdssvasds

คนละครึ่งเฟส 3 คงเหลือกว่า 9แสนสิทธิ พร้อมเร่งเชื่อมต่อฟู้ดเดลิเวอรี่

คนละครึ่งเฟส 3 คงเหลือกว่า 9แสนสิทธิ พร้อมเร่งเชื่อมต่อฟู้ดเดลิเวอรี่

คนละครึ่งเฟส 3 มีสิทธิคงเหลือกว่า 9แสนสิทธิ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้มีกำหนดการปิดให้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ด้านความคืบหน้าการเชื่อมต่อระหว่างโครงการคนละครึ่งกับฟู้ดเดลิเวอรี่นั้น คาดใช้งานได้เดือน ต.ค.นี้

30 ส.ค. 64 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ยอดการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-26 ส.ค.64 ปรากฏว่า มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 62,500 ล้านบาท

โดยโครงการคนละครึ่งใช้จ่าย 23.81 ล้านคน จำนวน 61,086 ล้านบาท และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 69,752 คน มียอดใช้จ่ายสะสม 1,526 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายผ่านอีวอเชอร์ 42 ล้านบาท

ซึ่งในโครงการ "คนละครึ่ง" เฟส 3 นั้นยังคงมีสิทธิเหลือให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯลงทะเบียนกว่า 950,000 สิทธิ โดยในขณะนี้ กระทรวงการคลัง ยังไม่มีกำหนดการปิดรับลงทะเบียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่โครงการคนละครึ่งใช้จ่ายในแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery)นั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าระบบจะเชื่อมต่อกัน และเริ่มใช้งานได้ในเดือนต.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐบาลโอนเงินที่เหลืออีก 1,500 บาท ให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งระหว่างเดือนต.ค.-ธ.ค.64 พอดี สำหรับผู้ประกอบการ ส่วนผู้ประกอบการฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery) กระทรวงการคลังจะเปิดให้แพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ เข้ามาเชื่อมระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

การเชื่อมระบบระหว่างกันนั้น ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เพื่อให้ระบบมีความรัดกุม เงินไปสู่ร้านค้ารายย่อย และผู้บริโภค สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายจริงได้ด้วย เพราะเป็นเงินของรัฐ และช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

related