svasdssvasds

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

สปสช. พร้อมกระจายชุดตรวจ ATK ฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" คนละ 2 ชุด คาดเริ่มแจกวันที่ 8-9 ก.ย.นี้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย ขั้นตอนการกระจายชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด ส่วนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะรับ ATK ผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระจายให้กับประชาชนได้ช่วงวันที่ 8-9 ก.ย.นี้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ซึ่งวิธีรับ ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)  ผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"  สามารถทำได้ดังนี้ 

1.เข้าไปที่ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อ ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง  

2. คลิกที่ "รับชุดตรวจโควิด-19" หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่

3. สแกน QR Code ในระบบ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันตัวตน

4. รับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน  พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง

5.กรณีที่ "พบเชื้อ" สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้เช่นกัน

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

สำหรับประชาชนที่ ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยเช่นกัน

โดย หน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 1,559 แห่ง แบ่งเป็น

  • ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง หรือ 92.11%
  • คลินิกเวชกรรมจำนวน 114 แห่ง หรือ 7.3%
  • คลินิกพยาบาลจำนวน 9 แห่ง หรือ 0.58%

อย่างไรก็ตามหากเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น จะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์ต่อไป เพื่อลดการเดินทางและแพร่กระจายเชื้อ

related