COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 51 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 826,013 โดส

08 ก.ย. 2564 เวลา 7:20 น. 21

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 51 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 32,538,716 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 638,015 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 826,013 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 8 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 826,013 โดส

  • เข็มหนึ่ง 399,650 โดส
  • เข็มสอง 424,676 โดส
  • เข็มสาม 1,687 โดส

วัคซีน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 32,538,716 โดส ภายใน 51 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 638,015 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 826,013 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ