Spring News

เฮ! เคาะลดเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33-ม.39 ต่ออีก 3 เดือน

08 ก.ย. 2564 เวลา 5:22 น. 882

คณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบลดเงินสมทบประกันสังคมต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ย.-พ.ย.64 เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 8 ก.ย. 64 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า ตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือเป็นการเร่งด่วนไปยังนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และประคองการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เฮ! ครม.เห็นชอบ ลดเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง - ลูกจ้างเหลือ 2.5% 3 เดือน

• เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดไหนได้รับ 2 เดือน รวม 10,000 บาท

• ยื่นทบทวนสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 33, 39, 40 www.sso.go.th "ไม่ได้รับสิทธิ"

 ล่าสุด คณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 ได้มีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2564 อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง ในอัตรา 2.5% และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา 2.5%

 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 จัดเก็บในอัตราเดือนละ 235 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงาน จากการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และบรรเทาภาระของลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบัน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ กลุ่มภาคแรงงาน และภาคประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐ โดยกระทรวงแรงงานจะรับฟังมุมมองและข้อเสนอต่อมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้มีนโยบายหรือมาตรการบรรเทาภาระและเยียวยาผู้ประกอบการ กลุ่มภาคแรงงาน และภาคประชาชน ให้สามารถร่วมก้าวข้ามผ่านวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ