svasdssvasds

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

กรมการแพทย์แผนไทยฯ-วัดพุทธปัญญา-มูลนิธิสืบนาคะเสถียร -พันธมิตรสื่อมวลชน ร่วมขับเคลื่อน “ครัวปันอิ่ม” ช่วยเหลือ ชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด-19

พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาส วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี พร้อมกับ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขามูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วย พันธมิตรสื่อมวลชน ได้แก่ คุณ ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, คุณ ระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

 

เกษตรทำกิน เกษตรก้าวไกล และมติชน ร่วมมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน และหน้ากากอนามัย จากซีพี-ซีพีเอฟ  ในโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ณ จุดส่งมอบที่38  “วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี” โดยมีผู้แทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับชุมชนบริเวณรอบๆ วัดและรอบๆกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อน เป็นกำลังใจ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ขณะนี้

 

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการดำรงชีพของประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านอาหารรายย่อย โดยเฉพาะชุมชนรอบๆ วัด และรอบๆ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากพักรักษาตัวที่บ้าน ไม่สามารถออกข้างนอกได้ จำเป็นต้องมีอาหารทานอย่างเพียงพอ  เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงร่วมกับวัดพุทธปัญญา ได้จัดทำน้ำสมุนไพร “ตรีผลา” พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ส่งมอบน้ำสมุนไพร และอาหารกล่องจากครัวปันอิ่มไปมอบยังชุมชน ทางกรมฯ รู้สึกยินดี และขอบคุณพันธมิตรทุกๆ หน่วยงานที่มาร่วมส่งมอบอาหาร และหน้ากากอนามัย ให้กับชาวชุมชน วัดพุทธปัญญา ในครั้งนี้ เพื่อช่วยสังคมไทยให้รอดจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

 

นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า และเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการฯ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหาร เพราะเป็นพื้นฐานของชีวิต  มูลนิธิสืบฯ รู้สึกยินดี และขอร่วมเป็นสะพานบุญครั้งนี้ ทำหน้าที่อาสาเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งมอบข้าวกล่องจาก โครงการฯ เพื่อแบ่งปันความสุข แบ่งปันความอิ่ม แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เป็นกำลังใจ ส่งมอบไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้”

 

ผู้แทนชุมชน กล่าวว่า “ขอบคุณวัดพุทธปัญญา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เครือ ซี.พี. ที่นำอาหาร หน้ากากอนามัย มามอบให้ชาวชุมชน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ ทำให้หลายๆ คนขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ แต่ยังคงมีรายจ่ายจำเป็นอยู่  ในการดูแล ป้องกัน และรักษาตัวเองจากโรคโควิด-19 นี้ การที่ได้ภาครัฐ ภาคเอกชน มาสนับสนุนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และช่วยสร้างกำลังใจให้กับชาวชุมชนฯ เป็นอย่างมาก”

 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร กล่าวว่า “ขอบคุณ “ครัวปันอิ่ม” ที่มาช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยๆ แบบพวกเรา ทำให้มีรายได้บ้างในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนัก หน้าร้านเปิดไม่ได้ ทำให้ยอดขายในแต่ละเดือนลดลงอย่างมาก ขณะที่ค่าครองชีพต่างๆ กลับสูงขึ้น พอได้เข้าร่วมโครงการฯ ก็ทำให้มีรายได้ ได้ต่อลมหายใจ และได้ประชาสัมพันธ์ร้านให้คนรู้จักมากขึ้นอีก ก็อยากจะเชิญชวนร้านอาหารรายย่อยที่ประสบพิษจากโควิด-19 ต่างๆ ให้มาเข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วยกัน”

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า “ขอบคุณวัดพุทธปัญญา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และพันธมิตรที่เป็นสื่อมวลชน ทุกท่าน งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากพลังของเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งจุดส่งมอบข้าวกล่อง การประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่กระจายข้าวกล่องไปยังชุมชน กลุ่มจิตอาสา และสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการฯ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการส่งมอบข้าวกล่อง-หน้ากากอนามัย ไปสู่มือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้กักตัวที่บ้าน ให้พวกเขาได้มีอาหารที่ถูกสุขอนามัยรับประทาน ในนามเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน”

 

โครงการ "ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" เป็นการผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับพันธมิตรกว่า 100 องค์กร เพื่อส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จำนวน 2 ล้านกล่อง โดย 1 ล้านกล่อง จากเครือซีพี และอีก 1 ล้านกล่อง จากร้านอาหารรายย่อยในกทม. และปริมณฑล เป็นอาหารที่ปรุงใหม่ สุก สะอาด ถูกสุขอนามัย มีเมนูอาหารหลากหลายในแต่ละวันเป็นการช่วยธุรกิจร้านอาหารรายย่อย ให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ โดยกำหนดให้มีจุดรับมอบรวม 40 จุด ในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมอบให้เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิ และหน่วยงานพันธมิตร เป็นผู้นำไปมอบให้พี่น้องถึงบ้าน   ไม่ต้องมาต่อคิวรับข้าวกล่องด้วยตัวเอง เพื่อลดการแออัด และลดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อโควิด-19

 

โดยวันนี้ พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาส วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี พร้อมกับ ตัวแทนชุมชน ลงพื้นที่แจกข้าว ให้กับชุมชน รอบๆ กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

ร่วมขับเคลื่อน ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือชุมชนรอบกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด

related