Spring News

"T THAI SNACK FOOD" ผู้ผลิตและส่งออกขนมปลาหมึกชั้นนําของไทย

14 ก.ย. 2564 เวลา 15:35 น. 20

บริษัท "T THAI SNACK FOOD" ผู้ผลิตและส่งออกขนมปลาหมึกชั้นนําของไทย ภายใต้แบรนด์ Mr. Squid และ Squidy นอกจากนี้ยังมีถั่วลิสงเคลือบอีกด้วย

บริษัท ที.ไทยสแน็คฟู้ดส์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกขนมปลาหมึกชั้นนําภายใต้ชื่อแบรนด์ 'Mr. Squid' และ 'Squidy' รวมถึงปลาหมึกอบกรอบปลาหมึกปรุงรสรีดปลาหมึกปรุงรสหั่นฝอย ปัจจุบันบริษัทส่งออกไปยังหลายตลาดในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และประเทศในอาเซียน

บริษัท ที.ไทย สแน็ค ฟู้ดส์ ได้ลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต บริษัทได้คิดค้นสูตรการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครจากประสบการณ์ที่กว้างขวางในการให้บริการผู้บริโภคชาวไทย

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแล้ว บริษัท ที.ไทยสแน็คฟู้ดส์ จํากัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของถั่วลิสงเคลือบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการรับประทานขนมขบเคี้ยวถั่วลิสงคั่ว ถั่วลิสงที่เลือกที่ดีที่สุดของ ≤5 ppb Alfatoxin (ชั้นเคลือบแป้งและกระบวนการไม่ทอด) เหมาะสําหรับสุขภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด