svasdssvasds

ดีแทคนำเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินช่วยน้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบพายุเตี้ยนหมู่

ดีแทคนำเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินช่วยน้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบพายุเตี้ยนหมู่

ดีแทคจัดทีมเข้าพื้นที่น้ำท่วม และได้รับผลกระทบพายุเตี้ยนหมู่ดูแลสัญญาณตามแผนฉุกเฉิน พร้อมช่วยชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เผยนำเครื่องปั่นไฟช่วยชาร์จไฟ หลังจากไฟดับเพราะการไฟฟ้าได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบางจุดเพื่อความปลอดภัยและห่วงใยต่อชาวบ้าน

โดยเบื้องต้นรุดเข้าช่วยเหลือเร่งด่วน อ.ท่าตะโก อ.ตาคลี นครสวรรค์ และ อ.บำเหน็จณรงค์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น สำหรับนครสวรรค์ ชัยภูมิ ลพบุรี อุบลราชธานี สุโชทัย เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะน้ำท่วม และระบบไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดในหลายพื้นที่ในหลายอำเภอ หน่วยเคลื่อนที่เร็วของดีแทคได้เข้าพื้นที่น้ำท่วมปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านต่างๆ ดังนี้

ดีแทคนำเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินช่วยน้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบพายุเตี้ยนหมู่

-จัดทีมเข้าดูแลสัญญาณพื้นที่น้ำท่วมเพื่อดูแลสถานีฐานให้บริการต่อเนื่อง

-นำเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินใช้งานสถานีฐานที่โดนตัดไฟในหลายพื้นที่

-พร้อมนำเครื่องปั่นไฟช่วยชาร์จไฟอุปกรณ์มือถือให้ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมที่โดนตัดไฟฟ้าให้ได้ติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน

-จัดมือถืออำนวยความสะดวกให้บริการฟรีแก่ชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม

-นำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 พร้อมให้ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วม เช่น หน้ากากอนามัย และ สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น

ดีแทคนำเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินช่วยน้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบพายุเตี้ยนหมู่

ทั้งนี้ดีแทคขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยดีแทคจะดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน พร้อมกับขยาย วันการใช้งานให้กับลูกค้าเติมเงิน เฉพาะในพื้นที่ที่ลูกค้าได้รับผลกระทบ โดยดีแทคจะส่งข้อความ SMS ถึงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยตรง

related