svasdssvasds

งานใหญ่แห่งปี GCNT Forum 2021 รวมพลังสมาชิก ยกระดับธุรกิจ สู้วิกฤตโลกร้อน

งานใหญ่แห่งปี GCNT Forum 2021 รวมพลังสมาชิก ยกระดับธุรกิจ สู้วิกฤตโลกร้อน

GCNT ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย เตรียมจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย เตรียมจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ (GCNT : Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย เตรียมจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum  : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions ระดมพลังสมาชิก ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสหประชาชาติ ยกระดับความมุ่งมั่น กำหนดทางออก และค้นหาโอกาสในการรับมือกับวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00 – 16.30 น ทาง แพล็ตฟอร์มออนไลน์  โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน

นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT เปิดเผยว่าเมื่อวิกฤติโควิด 19 เริ่มทุเลาลง โลกยังต้องเผชิญวิกฤติขนาดใหญ่และร้ายแรงที่รออยู่ นั่นคือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นประเด็นเร่งด่วนและท้าทายที่สุดประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยสถิติต่างๆ ล้วนยืนยันว่า โลกของเรากำลังเข้าสู่สภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าร้ายแรง ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน น้ำแข็งขั้วโลกละลายและหิมะที่ลดลง

ปี 2563 ที่ผ่านมา ยังนับเป็นปีที่โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา ขณะที่ข้อตกลงปารีสพยายามยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับก่อน ปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกได้เพิ่มไปกว่า 1.2 องศาเซลเซียสแล้ว สะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังที่นายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวไว้ว่า “There is no Plan B because there is no Planet B.” กล่าวคือ เราต้องร่วมกันแก้ไขสถานการณ์รุนแรงนี้ อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพราะเราไม่มีโลกอื่นสำรองไว้เราจึงต้องรักษาโลกนี้ไว้ให้ดีที่สุด
 

ในปีนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จึงได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวหารือกับสมาชิกกว่า 70 องค์กร พร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไทย เพื่อร่วมหาทางออก (solutions-oriented) ในการบรรเทาและป้องกันปัญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีภาคเอกชนเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนที่สำคัญ  และกำหนดให้การรับมือกับ
มหันภัยโลกร้อนเป็นประเด็นหลักในเวทีสัมมนาประจำปีของสมาคม GCNT Forum  : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์กรสมาชิก ที่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไว้ ในงาน GCNT Forum ครั้งแรกเมื่อปี 2563  และนำเสนอสถานะล่าสุดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย รวมทั้งนำเสนอทางออกในการแก้ปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในส่วนความรับผิดชอบของภาคเอกชนไทย ตลอดจนระดมความมุ่งมั่นและการปฏิบัติจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไทย

GCNT Forum

GCNT Forum: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions หรือ การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิด มิติใหม่ของการเร่งลงมือทำ

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นี้ เวลา 9.00 – 16.30 น. บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ ตามรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) โดยสอดคล้องกับแนวทางของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB)  

โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นางกีต้า ซับบระวาล (Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย  ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้นำจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ อาทิ  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ธนาคาร เอชเอสบีซี  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส)  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน ด้วยการร่วมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://gcntforum2021.globalcompact-th.com หรือแสกน QR Code 
 

related