svasdssvasds

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถสายอีสานที่ถูกน้ำท่วมเสียหายแล้ว

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถสายอีสานที่ถูกน้ำท่วมเสียหายแล้ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน หลังเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้ความเสียหายจากน้ำท่วม โดยสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันนี้ (8 ต.ค. 64)

จากกรณีเหตุน้ำท่วมทางรถไฟในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ - จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จนทำให้ขบวนรถไม่สามารถเดินรถผ่านได้ การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้อง งดเดินขบวนรถไฟ รวมทั้งสิ้น 8 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เปิดเส้นทางเดินรถไฟสายอีสาน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ - จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเสียหายไม่สามารถเดินขบวนรถผ่านได้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ตรวจสอบสภาพทางให้มีความปลอดภัยสำหรับการเดินรถ และสามารถเปิดให้บริการเดินขบวนรถได้ตามปกติ จำนวน 8 ขบวน ดังนี้

1. ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ
2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย
3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา - หนองคาย - นครราชสีมา
4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา - ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่เสี่ยง ทั้งในด้านการเดินรถ การซ่อมบำรุงทาง และระบบอาณัติสัญญาณ การลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความเสียหายของระบบต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้สามารถลงพื้นที่ในการซ่อมบำรุงได้ทันที โดยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เปิดเส้นทางเดินรถไฟสายอีสาน

related