svasdssvasds

สธ. เร่งส่ง "วัคซีนไฟเซอร์" คุมโควิดใต้ แนะฉีด 2 เข็ม รองรับสายพันธุ์เบต้า

สธ. เร่งส่ง "วัคซีนไฟเซอร์" คุมโควิดใต้ แนะฉีด 2 เข็ม รองรับสายพันธุ์เบต้า

กระทรวงสาธารณสุข เผย 4 จังหวัดภาคใต้ จำเป็นต้องใช้สูตรวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม เพื่อรองรับสายพันธุ์เบต้า ส่วนประชาชนที่ได้รับแอสตร้าเซนาก้าเข็มที่ 1 จะได้รับไฟเซอร์ เข็มที่ 2

ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงสูตรการฉีดวัคซีนไขว้ ว่าตอนนี้สูตรวัคซีนโควิด ยังเป็นสูตรไขว้ ซิโนแวค เข็ม 1 เข็ม 2  แอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งทางวิชาการได้มีการพิจารณาสูตรไขว้ในหลายๆสูตร 

 ส่วนการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในส่วนประชาชนที่ฉีดเข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนาก้าไปแล้วนั้น โดยหลักการ ตอนนี้ภูมิคุ้มกันยังคงอยู่ระดับสูงอยู่  ยังไม่ต้องกังวลที่จะรับเข็ม 3 ในช่วงเวลานี้ แต่อนาคตจะมีการพิจารณาหากผ่านไป 3-6 เดือน

 ส่วนการพิจารณาวัคซีนสูตรไขว้ นายแพทย์ เฉวตสรร ระบุว่า ทางอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันฯ จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะมาพิจารณาข้อมูลวัคซีนต่างๆ โดยได้ข้อสรุปสูตรไขว้แล้ว แต่อยู่ระหว่างให้ ศบค. พิจารณา ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ คือ แอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 1 และไฟเซอร์เข็ม 2 

ซึ่งการฉีดวัคซีนสูตรไขว้แอสตร้าเซนเนก้าและไฟเซอร์ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยรวมถึงจำนวนวัคซีนที่สามารถจัดหาได้ในช่วงเวลานั้นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เช็กที่นี่! วอล์กอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี 900 คน เนื่องในวันที่ 16 ต.ค.

• กรมวิทย์ฯ เร่งสุ่มตรวจหาสายพันธุ์โควิดระบาดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

• วัคซีนไฟเซอร์ ถึงไทยสัปดาห์หน้า 1.5 ล้านโดส เร่งฉีด 4 จังหวัดชายแดนใต้

 ทั้งนี้ ในกรณีการใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไขว้กับวัคซีนไฟเซอร์นั้น มีข้อมูลทางวิชาการรองรับว่ามีการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี สามารถใช้ได้ 

 ส่วนภาคใต้ ตอนนี้ได้มีการเร่งจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เข้าไปในพื้นที่เพิ่มเติม 5 แสนโดส โดยหากประชาชน ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มแต่หากได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 ไปแล้ว จะได้รับเข็ม 2 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ และขอให้มั่นใจว่าสูตรวัคซีนที่ประกาศออกมาสามารถใช้ได้  ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อยู่ในระดับสูงและมีความปลอดภัย 

 ส่วนการฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้ชาย ขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการวิชาการจะนำข้อมูลการรับวัคซีนเข็ม 1 มาพิจารณาในวันที่20 ตุลาคมนี้ สำหรับการใช้วัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ในกลุ่มนักเรียนชาย ซึ่งจะสรุปได้ก่อนวันที่จะนัดรับเข็ม 2 ในวันที่ 25 ตุลาคม 

 ขณะที่ สถานการณ์ภาพรวมการติดเชื้อในประเทศ กรุงเทพฯปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 21 / ส่วน4จังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 22 ถือว่าสูงกว่ากรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนอีก 67 จังหวัดอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 57  / ขณะที่ผู้เสียชีวิตในวันนี้ส่ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรัง

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยล่าสุด ฉีดเพิ่ม 805,146 โดส ทำให้ภาพรวมกันฉีดวัคซีนอยู่ที่ 6 1,033,251 โดส ทำให้ตอนนี้ ยอดรวมผู้รับวัคซีนโควิดเข็ม1 อยู่อยู่ที่ร้อยละ 49.2 ส่วน เข็มที่ 2  อยู่ที่ ร้อยละ 33 

ส่วนการฉีดวัคซีนในนักเรียน-นักศึกษา 12-17 ปีเข็มที่ 1-8 แล้ว 499,046 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 

ในส่วนการรับวัคซีน covid19 สะสมในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ภูเก็ตสุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ กระบี่ พังงาประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระนองสมุทรปราการ ระยอง ตราด เชียงใหม่เลย บุรีรัมย์ หนองคาย อุดรธานี  เข็ม1 ครอบคลุมไปแล้วร้อยละ 70 ในส่วนกลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรค มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ครอบคลุมไปแล้วร้อยละ 72.3 

ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด19 ในจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลาสงขลา เข็ม1 มีการฉีดไปแล้ว 1,520,354 คน ครอบคลุมร้อยละ 42.4 ส่วนเข็ม 2 ขีดไปแล้ว 988,545 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 

ย้ำ แผนการจัดหาวัคซีนโควิด19 ประเทศไทย เดือนตุลาคม จะมีวัคซีนซิโนแวค เข้ามา 6 ล้านโดส astrazeneca 10.6 ล้านโด๊ส 8 ล้านโด๊สรวม 24.6 

พฤศจิกายนไม่มีวัคซีนซิโนแวคแล้ว แต่จะมีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข้ามา13 ล้านโดส / วัคซีนไฟเซอร์ 10 ล้านโดส รวม 23 ล้านโดส และวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม 12.5 ล้านโดส 

เดือนธันวาคม แอสตร้าเซนาก้า 14 ล้านโดส  วัคซีนไฟเซอร์10 ล้าน โดสรวม 24 ล้านโดส / และวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม 12.5 ล้านโดส

related