Breaking ข่าว ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร โรงพยาบาลศิริราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยโครงการก่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ รพ.ศิริราช ซึ่งจะเป็นอาคารรวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง อาคารนี้จะมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 355 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศ 14 ศูนย์ ห้องไอ.ซี.ยู. 62 ห้อง โดยไม่มีห้องพิเศษ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ตลอดพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆ ให้แก่ รพ.ศิริราชทุกครั้งที่เสด็จมา นับตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จประทับเพื่อรักษาพระอาการประชวร และพระองค์ที่เสด็จมาประทับหลายครั้ง เช่น พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมใน รพ.ศิริราช และพระราชทานแก้ไขปัญหารถติดรอบโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น