svasdssvasds

วาระต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบีทีเอส ถูกถอน ! ครม.ยังไม่พิจารณา

วาระต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบีทีเอส ถูกถอน ! ครม.ยังไม่พิจารณา

กระทรวงมหาดไทยได้นำวาระเสนอต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายให้กับบีทีเอส เข้าที่ประชุม ครม. แต่ต่อมาได้มีการถอนวาระดังกล่าวออกไป

วันนี้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมครม. กระทรวงมหาดไทยได้นำวาระเสนอต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สะสมหลายหมื่นล้านบาท ตามที่ กทม.ค้างจ่ายการเดินรถให้ BTS 

แต่ต่อมาได้มีการถอนวาระดังกล่าวออกไปแล้ว โดยไม่ได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาแต่อย่างใด 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวาระพิจารณาการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบีทีเอส เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณามาเป็นเวลานาน โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 13 ส.ค.2563 ได้เคยมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ต่อมามีรายงานว่าได้มีการถอนเรื่องออกจากการพิจารณาเช่นกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ไปศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนำเสนอในครั้งต่อไป

related