svasdssvasds

โฆษกรัฐบาล เตือน ระวังมิจฉาชีพดูดเงินอ้างโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4"

โฆษกรัฐบาล เตือน ระวังมิจฉาชีพดูดเงินอ้างโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4"

โฆษกรัฐบาล ยืนยัน "คนละครึ่งเฟส 4" ไม่มีการขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน ตรวจสอบแล้วเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวปลอม วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อและให้ข้อมูล การกระทำดังกล่าวเป็นการแอบอ้างโครงการของมิจฉาชีพ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ากรณี โครงการคนละครึ่งส่ง SMS ให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับเฟส 4 นั้น ยืนยันจากการตรวจสอบทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมด้วยธนาคารกรุงไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวว่า เป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างที่โครงการคนละครึ่ง ส่ง SMS หลอกขอข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อนำไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลบัตรเดบิตของประชาชนโดยการส่ง SMS แต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญทางการเงินแก่บุคคลอื่นหรือลงในสื่อออนไลน์ต่างๆ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  "มติคณะรัฐมนตรีล่าสุด รัฐบาลยังเพิ่มวงเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีกคนละ 1,500 บาท ในเดือน พ.ย. นี้ รวมวงเงินที่ได้รับในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ทั้งหมดเป็น 4,500 บาท ซึ่งประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 2564  

ในขณะที่โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีสิทธิเหลือ จำนวน 193,628 สิทธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตระหนักดีถึงโครงการคนละครึ่ง ที่ภาครัฐได้ดำเนินการมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และประชาชนสามารถนำเงินที่รัฐบาลเติมให้ผ่านโครงการนำมาจับจ่ายใช้สอย โดยในส่วนของคนละครึ่งเฟส 4 นั้น อยู่ในแผนกระตุ้นไตรมาสที่ 4 ของกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะต้องหารือในเรื่องดังกล่าวต่อไป"

related