svasdssvasds

สรุปดราม่า วัคซีนโมเดอร์นา ที่ขอบริจาคจากโปแลนด์ ธรรมศาสตร์-กต. โต้กันนัว

สรุปดราม่า วัคซีนโมเดอร์นา ที่ขอบริจาคจากโปแลนด์ ธรรมศาสตร์-กต. โต้กันนัว

จากกรณีที่ รพ.ธรรมศาสตร์ ยุติการส่งมอบวัคซีน "วัคซีนโมเดอร์นา" 3 ล้านโดสที่รับบริจาคจากโปแลนด์เนื่องจากติดขัดทั้งเขื่อนไข กระบวนการ ด้านกระทรวงการต่างประเทศ แจงเหตุดีลล่ม เพราะ รพ.ธรรมศาสตร์ จะยกวัคซีนให้หุ้นส่วนเอกชนไปขายต่อ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 จากกรณีดราม่า "วัคซีนโมเดอร์นา" 3 ล้านโดส ที่ขอบริจาคจากโปแลนด์ ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แจ้งความคืบหน้าล่าสุดได้ยุติการส่งมอบวัคซีนล็อตนี้แล้ว เนื่องจากติดขัดทั้งเขื่อนไข กระบวนการ และไม่ทันต่อระยะเวลาที่เดิมกำหนดในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยไม่มีการส่งมอบวัคซีนใดๆตามที่ได้มีการประสานงานไว้ และขออภัยผู้คนจำนวนไม่น้อยในประเทศที่รอคอยรับวัคซีนทางเลือกในล็อตนี้อยู่    

 ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่า ในการรับบริจาค "วัคซีนโมเดอร์นา" จากโปแลนด์ครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยจึงจะรับวัคซีนจำนวน 1 ใน 3 ของวัคซีนที่ได้รับบริจาคไว้เอง เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะมอบวัคซีนที่ได้รับบริจาคมาอีก 2 ใน 3 ให้เอกชนที่เป็นหุ้นส่วน เพื่อนำไปจำหน่ายให้ผู้สนใจ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์แล้ว ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย และฝ่ายไทยต้องได้รับ market authorization จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาด้วย ซึ่งทั้งสองประเด็นเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของการบริจาควัคซีนและเวชภัณฑ์ระหว่างประเทศ และไม่สามารถเจรจาต่อรองเป็นอื่นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• รพ.ธรรมศาสตร์ ยุติการส่งมอบ วัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดส เหตุติดปัญหาหลายอย่าง

• ดราม่า "โมเดอร์นา" กต.โต้กลับ มธ. ทำดีลล่ม เพราะโปแลนด์ไม่ให้เอาไปขาย

• "โมเดอร์นา" ล็อตแรกเข้าไทย 560,200 โดส

 นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทวัคซีนได้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศในลักษณะเดียวกันว่า จะต้องไม่มีการนำวัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับบริจาคไปขาย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาลโปแลนด์ ไม่เคยยืนยันว่ารัฐบาลโปแลนด์ยินดีบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ฝ่ายไทย

 การพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศเป็นไปโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักและยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่เคยปิดกั้นความพยายามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหุ้นส่วนเอกชนที่จะขอรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์หรือประเทศใด และในกรณีนี้ได้แนะนำด้วยว่า ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือโดยตรงกับหน่วยงานที่ประสงค์บริจาคต่อไป

 ล่าสุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ติดต่อกับตัวแทนผู้บริจาค "วัคซีนโมเดอร์นา" ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตโดยตรง จึงไม่ทราบเงื่อนไขห้ามนำไปจำหน่ายต่อ ประกอบกับกระทรวงต่างประเทศไม่แจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้น เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นาที่บริจาค จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นวัคซีนทางเลือก รัฐบาลไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการไม่บูรณาการกันภายใน  โดยยืนยันทางมหาวิทยาลัยไม่เคยรับเงินจองใดๆ กับประชาชน จึงต้องอาศัยบริษัทเอกชนที่เป็นหุ้นส่วน เพื่อดำเนินการจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไปเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น พร้อมน้อมรับสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศชี้แจง ไม่ต้องการให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยมีเจตนารมย์ต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง หากภาครัฐดำเนินการออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็ว ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

 อย่างไรก็ตาม ภายในปีนี้จะสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเอง จาก 2 บริษัท ซึ่งไม่ใช่บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำนวน 5 ล้านโดส เพื่อใช้ฉีดให้กับประชาชนเป็นเข็มกระตุ้นรวมถึงเข็ม 1 และ 2 และจะให้บริษัทซิลลิคฯ เป็นผู้ขนส่งกระจายวัคซีนให้ ส่วนวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยีใหม่จะสั่งซื้อในปีหน้า

related