svasdssvasds

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเปิดเมือง ในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเฉพาะซื้อบัตรผ่านประตู 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา

 นายกัมพล ตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าทางสวนนงนุชพัทยาได้ปฏิบัติตานนโยบายการเปิดเมืองร่วมโครงการ Pattaya move on โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย ตลอดระยะเวลาการจัดโปรโมชั่น 2 เดือนที่ผ่านมานั้น  ได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก สวนนงนุชพัทยา จึงจัดโปรโมชั่นเฉพาะซื้อบัตรผ่านประตู 1 ท่าน ฟรี 1 ท่านสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยตามโครงการ "ไทยเที่ยวไทย" ที่เข้ามาเยี่ยมสวนใหม่ที่มีการออกแบบเพิ่มเติม อธิเช่น สวนลอยฟ้า,สวนกระถาง,สวนตะบองเพชร,หุบเขาไดโนเสาร์,สวนไม้ด่าง,เนิสร์เซอร์รี่พันธ์ไม้ต่างๆและสร้างไดโนเสาร์เพิ่มเติมกว่า 60 ชนิด หรือเรียกได้ว่าเป็นสวนนงนุชใหม่ บนพื้นที่ 1,700 ไร่

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

 

 ทั้งนี้ สวนนงนุชพัทยาเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2564 และพร้อมในการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA+ และ Safe travels ที่ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

สวนนงนุชพัทยา กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ "ไทยเที่ยวไทย" จัดโปรฯสุดพิเศษ 1 ฟรี 1

related