svasdssvasds

เซ็นทรัลเวิลด์ คุมเข้มโซน Groove ต้องได้วัคซีน 2 เข็มและ จำกัดลูกค้า1,500 คน

เซ็นทรัลเวิลด์ คุมเข้มโซน Groove ต้องได้วัคซีน 2 เข็มและ จำกัดลูกค้า1,500 คน

เซ็นทรัลเวิลด์ ประกาศมาตรการคุมเข้มขั้นสูงสุด โซน Groove ลูกค้าที่มาใช้บริการต้องได้รับอย่างน้อยวัคซีน 2 เข็ม หรือ ตรวจ ATK และจำกัดจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการไม่เกินไม่เกิน 1,500 คน

วานนี้ 24 พฤศจิกายน 2564 เพจเฟซบุ๊ฏ CentralWorld ได้โพสต์ข้อความว่าหลังมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับมีคนติดเชื้อโควิด19 ในซน Groove โดยระบุว่า... ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าผู้มาใช้บริการในโซน Groove จึงได้ยกระดับมาตรการเชิงรุก ป้องกันไว้ก่อน เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของทุกคน โดยทางศูนย์การค้าได้กำหนดมาตรการคุมเข้มขั้นสูงสุดในโซน Groove ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1. กำหนดทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยสามารถเข้าพื้นที่โซน Groove ได้เพียงจุดเดียว คือบริเวณประตูทางเชื่อมตึก ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสามารถใช้ทางออกได้ 2 ช่องทางคือ ประตูบานเลื่อนชั้น 1 และชั้น 2 โดยจะมีการแสตมป์สัญลักษณ์ที่ข้อมือลูกค้า กรณีออกนอกพื้นที่ชั่วคราว

2. ลูกค้าที่มาใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หากไม่ครบ 2 เข็ม จะต้องทำการตรวจ ATK บริเวณหน้าทางเข้าโซน Groove ในทุกกรณี และได้ผลตรวจเป็นลบ (ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจ ATK)

3. ศูนย์การค้าจะควบคุมจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการไม่เกิน 1,500 คน โดยใช้หลักเกณฑ์ 1 คนต่อ 5 ตร.ม. และมีการติดตั้งเครื่องนับจำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่

เซ็นทรัลเวิลด์ คุมเข้มโซน Groove ต้องได้วัคซีน 2 เข็มและ จำกัดลูกค้า1,500 คน

related