svasdssvasds

2 ธันวาคม วันชาติสปป.ลาว : รถไฟหัวกระสุนลาว-จีน เปิดทำการอย่างเป็นทางการ

2 ธันวาคม วันชาติสปป.ลาว : รถไฟหัวกระสุนลาว-จีน เปิดทำการอย่างเป็นทางการ

2 ธันวาคม ถือเป็นวันชาติของ สปป.ลาว ใน พ.ศ. 2518 เป็นวันที่ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (คอมมิวนิสต์ลาว)ล้มล้างรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาลงได้ และวันนี้ รถไฟหัวกระสุนลาว-จีน เปิดทำการอย่างเป็นทางการวันแรกด้วย

2 ธันวาคม ถือเป็น วันชาติ สปป.ลาว โดยย้อนเข็มนาฬิกากลับไป 2 ธ.ค พ.ศ. 2518  หรือปี 1975 วันนี้ เป็นวันที่ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (คอมมิวนิสต์ลาว) โดย ไกสอน พมวิหาน เคลื่อนไหวล้มล้างรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนา และจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นสำเร็จแล้วสถาปนาเป็นประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม
.
 โดยพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีอำนาจสูงสุด วันนี้ของทุกปีจึงถือเป็น วันชาติ สปป.ลาว  โดยด้านภูมิศาสตร์นั้น สปป.ลาว มีพื้นที่  237,955 ตารางกิโลเมตร (หรือครึ่งหนึ่งของไทย) มีจำนวนประชากรประมาณ 7.1 ล้านคน ถือเป็นอันดับ 105 ของโลก
.
สำหรับ คำขวัญของ สปป.ลาวนั้น คือ "สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร" หรือ "Peace, independence, democracy, unity and prosperity" 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 ธันวาคม ปีนี้ วันชาติสปป.ลาว ถือว่า มีความพิเศษอย่างยิ่ง ในแง่ของการคมนาคมและเศรษฐกิจ เพราะ จะเป็นวันที่ รถไฟความเร็วสูง สปป.ลาว-จีน สร้างเสร็จพร้อมเดินรถอย่างเป็นทางการ โดยทางการสปป.ลาวและจีน วางรางรถไฟความเร็วสูง High speed train ระยะทาง 417 กม.จากเวียงจันทน์ ขึ้นเหนือผ่านหลวงพระบาง หลวงน้ำทา บ่อเต็น ถึงชายแดนยูนนานของจีนได้เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้ว 
.
โดยเป็นระบบรางขนาด 1.435 เมตร มี 31 สถานีวิ่งผ่านอุโมงค์ 76 แห่งและสะพาน 154 แห่งใช้เงินลงทุนประมาณ 6,800 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 238,000 ล้านบาท) สามารถเชื่อมต่อระบบรถไฟจีน ไปผ่านสิบสองปันนา จนถึงคุนหมิงเมืองเอกของยูนนานอีกด้วย

2 ธันวาคม วันชาติสปป.ลาว : รถไฟหัวกระสุนลาว-จีน เปิดทำการอย่างเป็นทางการ  

สำหรับ รถไฟหัวกระสุนสปป.ลาว-จีน สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 160 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยโครงการนี้  มีมูลค่า 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มโครงการตั้งแต่ ธันวาคม 2016 และเสร็จสมบูรณ์ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันชาติสปป.ลาว วันที่ 2 ธันวาคม 2021

2 ธันวาคม วันชาติสปป.ลาว : รถไฟหัวกระสุนลาว-จีน เปิดทำการอย่างเป็นทางการ

related