Spring News

บีทีเอสกรุ๊ปฯ ขึ้นแท่นขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

01 ธ.ค. 2564 เวลา 10:06 น. 93

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกรับรองบีทีเอส กรุ๊ปฯ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน

บีทีเอสกรุ๊ปฯ ขึ้นแท่นขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ให้การรับรองบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน

นายเกียรติชัย ไมตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า อบก. มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ยินดีที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการขับเคลื่อนองค์กรในการลดก๊าซเรือนกระจก จนก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน

โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ มีกลยุทธ์ 3M ที่มีธุรกิจ MOVE ในฐานะผู้ให้บริการการเดินทางแบบ door-to-door และเป็นผู้ให้บริการขนส่งทางรางชั้นนำของประเทศไทยผ่านรถไฟฟ้าบีทีเอส จากการที่รถไฟฟ้าบีทีเอสมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำ ทำให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากระบบขนส่งประเภทอื่นที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจรที่แออัด และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) นำมาซึ่งคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นแก่ชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าวว่า “ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความสำคัญ เพราะบริษัทฯ  มีเป้าหมายที่สำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เมือง และในปีนี้ได้ดำเนินการทำแผนชดเชยคาร์บอนภาคสมัครใจ โดยการเข้าร่วมโครงการสนับสนุุนคาร์บอนเครดิตในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของมิตรผล (มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์) 

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองจาก อบก. ว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์  หรือ Carbon Neutral ซึ่งนับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน และแม้ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เป็นธุรกิจหลักของเรา จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำมาซึ่งคุณภาพอากาศที่ดีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ เรายังคงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติตาม”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ