svasdssvasds

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง 5 แกนนำ กปปส. พ้นสภาพ ส.ส.

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง 5 แกนนำ กปปส. พ้นสภาพ ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. "5 แกนนำ กปปส." ชุมพล จุลใส, พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, อิสสระ สมชัย, ถาวร เสนเนียม และณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เนื่องจากทั้งห้าถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุก และยังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายชุมพล นายอิสสระ และนายณัฏฐพล 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณี "5 แกนนำ กปปส." ได้แก่ นายชุมพล จุลใส, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายอิสสระ สมชัย, นายถาวร เสนเนียม และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.317/2564 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และยังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายชุมพล นายอิสสระ และนายณัฏฐพล 5 ปี เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องทั้ง 5 สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แถลงด้วยวาจา โดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า "5 แกนนำ กปปส." ถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.317/2564 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และยังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายชุมพล นายอิสสระ และนายณัฏฐพล 5 ปี ทำให้ผู้ถูกร้องทั้งห้าสิ้นสภาพ ส.ส.

 

ทั้งนี้ ศาลรธน.ได้วินิจฉัยให้สมาชิกภาพทั้ง 5 สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.2564  เป็นต้นไป เมื่อสภาพสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง จึงต้องให้มีการตราพระราชกฤษฏีกาเลือกตั้งซ่อมแทนภายใน 45 วันนับแต่วันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสภาพ  ส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อว่างลง ประธานสภาฯประกาศรายชื่อลำดับต่อไปมา แทนส.ส.บัญชีรายชื่อที่ว่างลงประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ศาลรธน.อ่านคำวินิจฉัย  

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แล้วว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องทั้ง 5 สิ้นสุดลง ได้แก่

 

1.นายชุมพล สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2)

2.นายพุทธิพงษ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6)

3.นายอิสสระ สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2)

4.นายถาวร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6)

5.นายณัฏฐพล สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2)

related