svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,899 ราย เสียชีวิต 22 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,899 ราย เสียชีวิต 22 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (19 ธ.ค. 64) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,899 ราย ติดเชื้อสะสม 2,191,528 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,377  ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 946 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 19 ธ.ค. 64 

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,899 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 54 ราย

• ติดเชื้อสะสม 2,191,528 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย

• เสียชีวิตสะสม 21,377 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 4,389 ราย

• กำลังรักษา 41,793 ราย

• ฉีดวัคซีน 127,809 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 98,225,442 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 946 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 367,145 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 6.44%

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,899 ราย เสียชีวิต 22 ราย

related