svasdssvasds

กลุ่ม ปตท. ตรึงราคาพลังงานช่วงปีใหม่2565

กลุ่ม ปตท. ตรึงราคาพลังงานช่วงปีใหม่2565

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กลุ่ม ปตท. ขอมอบของขวัญให้กับประชาชน ด้วยการแบ่งเบาภาระรายจ่ายในหลายด้าน ด้วยการคงราคาก๊าซธรรมชาติ และ ช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ให้กับกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร รวมทั้งตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเป็นเวลา 11 วัน

สำหรับการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน กลุ่ม ปตท. จะคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติ NGV ไว้ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้ง ขยายระยะเวลาการสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไป อีก 1 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  ถือว่าเป็นการสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562

 

กลุ่ม ปตท. ตรึงราคาพลังงานช่วงปีใหม่2565 กลุ่ม ปตท. ยังอำนวยความสะดวกในการเดินทางและส่งประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยความปลอดภัยควบคู่ไปกับการประหยัดรายจ่าย โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พร้อมให้บริการตลอดเส้นทาง และจะคงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดตลอด 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ที่กลุ่ม ปตท. มอบให้แก่ประชาชน สอดรับกับนโยบายรัฐบาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลผ่านการให้บริการของกลุ่ม ปตท.

related