svasdssvasds

สมชัย ศรีสุทธิยากร วิเคราะห์ 10 ปรากฏการณ์การเมืองสำคัญ ที่จะเห็นในปี 2565

สมชัย ศรีสุทธิยากร วิเคราะห์ 10 ปรากฏการณ์การเมืองสำคัญ ที่จะเห็นในปี 2565

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร วิเคราะห์ 10 ปรากฏการณ์การเมืองสำคัญที่จะเห็นในปี 2565 ชี้ การดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี จะเป็นประเด็นร้อนแรงตลอดทั้งปี หากบิ๊กตู่ยังอยู่ในอำนาจต่อ

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา วิเคราะห์และคาดการณ์ 10 ปรากฏการณ์การเมืองสำคัญที่จะเห็นในปี 2565 ดังต่อไปนี้

1. ปรากฏการณ์ขาลงอย่างต่อเนื่องในคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ เนื่องจากทั้งไม่มีผลงาน และคนเบื่อหน่ายในบุคลิกภาพ ไม่สามารถเป็นผู้นำประเทศในสายตาประชาชนได้

2. การพยายามใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้างคะแนนเสียงให้แก่พรรครัฐบาล โดยมุ่งหวังคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยไม่คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของประเทศ

3. การทำหน้าที่ของ ส.ส.ในสภา ที่ให้ความสำคัญต่อการลงพื้นที่หาคะแนนเสียง มากกว่าการทำหน้าที่ในสภา  ซึ่งนำไปสู่สภาล่มบ่อยครั้งขึ้น

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา

4. การเร่งรัด แก้ไขกฎหมายลูก 2 ฉบับ คือ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่เอื้อต่อพรรคใหญ่ แต่อาจไม่สำเร็จโดยง่าย เนื่องจากยังมีกับดักในรัฐธรรมนูญอีกมากมาย

5. ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายก  ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและประชาชน  แต่จะติดขัดในขั้นวุฒิสภา หรือหากผ่านวาระหนึ่ง อาจมีการยุบสภา เพื่อหนีการแก้ไขกติกา

6. คณะผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะเริ่มหาทางสืบต่ออำนาจ โดยหาตัวผู้เล่นใหม่  หรือตั้งพรรคการเมืองที่ดูคล้ายว่าแตกต่างเพื่อให้ประชาชนเลือก แต่ท้ายสุดคือพวกเดียวกัน

7. พรรคการเมืองขนาดใหญ่ จะเนื้อหอม คนไหลเข้า หรือแม้อยู่คนละพรรคที่เป็นคนละฝ่าย ก็ยังเผื่อช่องทางแยกตัวออกมาร่วมในอนาคตในจังหวะนาทีสุดท้าย

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา

8. การยุบสภาเกิดได้ตลอดเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

9. ประเด็น ครบ 8 ปี การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จะเป็นประเด็นร้อนตลอดปี ตั้งแต่ ต้นปี 2565  ไม่ออกไม่เลิก และร้อนขึ้นเรื่อย ๆ

10. อย่าคิดว่า รัฐประหาร จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น และอย่าคิดว่า รัฐประหารแล้วจะอยู่ได้

ที่มา FB : สมชัย ศรีสุทธิยากร

related