Spring News

ข่าวปลอม! กินเนื้อวัว นมวัว เลือดเป็นกรด ติดโควิดง่าย

04 ม.ค. 2565 เวลา 7:24 น. 149

ข่าวปลอม! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพเรื่อง กินเนื้อวัว นมวัว เป็นประจำทำให้เลือดเป็นกรด เสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ง่ายนั้นได้ตรวจสอบกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! กินเนื้อวัว นมวัว เลือดเป็นกรด ติดโควิดง่าย กรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่าผู้ที่ทานเนื้อวัว นมวัวเป็นประจำ ทำให้เลือดในร่างกายเป็นกรด ซึ่งเมื่อเจอกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เชื้อเติบโตได้เป็นอย่างดีนั้น ทางสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ความเป็นกรดด่างของเลือด ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ด้วยการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว ระบบการทำงานร่างกายจะมีกลไกการควบคุมอวัยวะในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ การกินอาหารที่เป็นกรดหรือด่าง จึงไม่สามารถที่จะลดหรือทำลายไวรัสโควิดในร่างกายได้

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

โดยข้อมูลที่มีการแชร์ข้างต้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการรับประทานอาหาร เนื้อวัวและนมวัว ซึ่งควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย ปริมาณ สัดส่วนที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพียงพอ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียง

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.anamai.moph.go.th หรือโทร. 02 5904000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ค่าความเป็นกรดด่างของเลือด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว อีกทั้งการกินอาหารที่เป็นกรดหรือด่าง ไม่สามารถที่จะลดหรือทำลายไวรัสโควิดในร่างกายได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ