svasdssvasds

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

สวนนงนุชพัทยา จัดโปรไมชั่น "เข้าชมสวนฟรี " สำหรับผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19  ครบ 3 เข็มแล้ว ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565

  สวนนงนุชพัทยานำโดยนายกัมพล ตันสัจจาประธานสวนนงนุช กล่าวถึงความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว โดยให้พนักงานของสวนนงนุชพัทยา เข้ารับการฉีดวัคซีดกระตุ้นเข็ม 3 ครบทุกคน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รวมทั้งยังสร้างบรรยากาศในรูปแบบไทยเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง 

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

 นายกัมพล กล่าวว่า เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้กระตุ้นการฉีดวัคซีน เข็ม 3 ทางสวนนงนุชพัทยา จึงได้มอบสิทธิ์พิเศษ ให้" เข้าชมสวนฟรี " สำหรับ ผู้ฉีดวัคซีนโควิด19  ครบ 3 เข็มแล้วเพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ที่จุดบริการ ก่อนเข้าชม  ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้ที่ฉีดไม่ครบ 3 เข็ม ยังคงใช้โปรโมชั่นตอนรับปีใหม่ 2565 ซื้อบัตรผ่านประตู 1ท่านฟรี 1 ท่าน ใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

 ทั้งนี้สวนนงนุชพัทยา ตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน SHA Plus เพราะพนักงานของสวนนงนุชพัทยา และพนักงานหน้าด่าน (Frontline) ที่ต้องพบเจอแขกทุกวัน ได้รับการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ครบ 100%

  สำหรับสวนนงนุชพัทยา มีพื้นที่กว่า 1,700 ไร่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสวนสวยงาม และเปิดในส่วนของเนิร์สเชอรี่ พันธุ์ไม้ภายในให้นักท่องเที่ยวได้ชม เพิ่มเติมไดโนเสาร์มากถึง 54 ชนิด 95ตัว บริเวณสวนกระถาง,สวนตะบองเพชร 2 และเส้นทางรถชมวิว เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับเด็กและเยาวชน มาท่องเที่ยว

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

 

 ซึ่งสวนสวยภายในสวนนงนุชพัทยา มีมากกว่า 40 สวน สามารถให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมได้ อาทิเช่น สวนลอยฟ้า สวนฝรั่งเศสและหุบไดโนเสาร์ที่มีมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้แล้วเรายังมีแหล่งเรียนรู้ คือ สวนนงนุช 2 ซึ่งประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ เรื่องการปลูกผัก ปั้นกระถาง เรียนทำ อาหารไทยต่างๆ เรียนรู้เรืองสมุนไพรไทยในรูปแบบ อาหารเป็นยา ประติมากรรมวรรณคดีไทยที่วาดรูปด้วยหินและที่พลาดไม่ได้คือชมพิพิธภัณฑ์หัวโขนของสวนนงนุชพัทยา

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

วัคซีนครบ 3 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา รับบัตรผ่านประตูฟรี!

related