svasdssvasds

ไทมไลน์วัคซีน-ยารักษาโควิด19 ที่ อย.อนุมัติ

ไทมไลน์วัคซีน-ยารักษาโควิด19 ที่ อย.อนุมัติ

สถานะวัคซีนป้องกันและยารักษาโควิด19 ประเทศไทย ที่ อย. อนุมัติ ปี2565 มี วัคซีนโควาแวกซ์และโนวาแวกซ์ ยาลาเกวริโอ, ยาโอลูเมียนต์, ยาแพ็กซ์โลวิดและ ยาเรกคิโรนา อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทยและส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอไมครอน ภาครัฐและเอกชนจึงเร่งจัดหาวัคซีนโควิดในไทยเพิ่มเติม เพราะยิ่งประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิดได้มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยได้มากขึ้นเท่านั้น วันนี้เราจะมาเปิดไทม์ไลน์ วัคซีนป้องกันและยารักษาโควิด-19 ประเทศไทย ที่ อย. อนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัคซีนป้องกันและยารักษาโควิด-19 ในไทยที่ อย.อนุมัติ มีอะไรบ้าง?

ปี2563

-กรกฎาคม – ยาRemdisivir

-ตุลาคม – ยา Favipiravir (อยู่ในแนวทางการรักษา)

ปี2564

20 มกราคม – วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (นำเข้าโดยบริษัท แอสต้าเซนเนก้า ประเทศไทยจำกัด ผลิตโดย บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

22 กุมภาพันธุ์ – วัคซีนซิโนแวค นำเข้าโดยองการเภสัชกรรม

13 พฤษภาคม – วัคซีนโมเดอร์นา นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิคฟาร์มา

28 พฤษภาคม – วัคซีนซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค

24 มิถุนายน – วัคซีนไฟเซอร์

15 กรกฎาคม – ยาคาซิริวิแมบและยาอิมดีวิแมบ

10  กันยายน – วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

22 กันยายน – ยาโซโตรวิแมบ

20 ธันวาคม – วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-11ปี)

ปี2565

- วัคซีนโควาแวกซ์และ โนวาแวกซ์

- ยาลาเกวริโอ, ยาโอลูเมียนต์, ยาแพ็กซ์โลวิดและ ยาเรกคิโรนา

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ที่มา : FDA Thai สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

ไทมไลน์วัคซีน-ยารักษาโควิด19 ที่ อย.อนุมัติ

related