svasdssvasds

ทะลุหมื่นวันที่ 3! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 10,470 ราย เสียชีวิต 12 ราย

ทะลุหมื่นวันที่ 3! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 10,470 ราย เสียชีวิต 12 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (7 ก.พ. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,470 ราย ติดเชื้อสะสม 2,507,471 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,303 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 4,527 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 7 ก.พ. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,470 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 166 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 2,507,471 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย

• เสียชีวิตสะสม 22,303 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 8,711 ราย

• กำลังรักษา 92,784 ราย

• ฉีดวัคซีน 56,123 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 116,912,325 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 4,527 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 469,191 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 13.07%

ทะลุหมื่นวันที่ 3! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 10,470 ราย เสียชีวิต 12 ราย

related