svasdssvasds

ทะลุหมื่นวันที่ 9! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 15,882 ราย เสียชีวิต 24 ราย

ทะลุหมื่นวันที่ 9! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 15,882 ราย เสียชีวิต 24 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (13 ก.พ. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,882 ราย ติดเชื้อสะสม 2,593,327 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,436 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 8,311 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 13 ก.พ.65 

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,882 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 200 ราย

• ติดเชื้อสะสม 2,593,327 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย

• เสียชีวิตสะสม 22,436 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 9,482 ราย

• กำลังรักษา 124,869 ราย

• ฉีดวัคซีน 97,835 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 119,975,116 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 8,311 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 507,705 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 16.71%

ทะลุหมื่นวันที่ 9! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 15,882 ราย เสียชีวิต 24 ราย

related