Breaking ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“สนามบินสกลฯ” เร่งแผนฟื้นฟู ป้องน้ำท่วมให้ทันงบ ปี62

สนามบินสกลนคร เร่งจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในสนามบิน ให้ทันงบประมาณปี 2562

ความเสียหายจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้นกับสนามบินสกลนคร เมื่อปลายเดือนกรกฏาคม ที่ผ่านมา นายดรุณ ฉายแสง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสกลนคร กำลังเร่งจัดทำแผนฟื้นฟู รวมทั้งการออกแบบระบบ และมาตรการป้องกันน้ำท่วม เพื่อรับมือหากต้องประสบเหตุซ้ำขึ้นอีก โดยจะให้ทันการเสนอของบประมาณปี 2562 ในช่วงต้นปี 2561

ทั้งนี้ เบื้องต้น มีแนวคิดว่าจะก่อสร้างบ่อสูบน้ำขึ้นภายในสนามบิน ปรับปรุงขยายคันป้องกันน้ำให้มีความยาวมากขึ้น และมีความสูงมากกว่า 1 เมตร ปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะภายในสนามบิน และบริเวณโดยรอบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับทางน้ำตามลักษณะภูมิศาสตร์และให้การระบายน้ำภายในสนามบิน มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน