svasdssvasds

เวทีสัมมนา ทางรอดปากท้อง ทางออกเศรษฐกิจ ฝ่าคลื่นโควิด โอกาสหรือความเสี่ยง ?

เวทีสัมมนา ทางรอดปากท้อง ทางออกเศรษฐกิจ ฝ่าคลื่นโควิด โอกาสหรือความเสี่ยง ?

สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เชิญร่วมเวทีสัมมนา ทางรอดปากท้อง ทางออกเศรษฐกิจฝ่าคลื่นโควิด : โอกาสหรือความเสี่ยง ? วันที่ 19 มี.ค.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ร่วมถกทางออก มองหาทางรอด ชี้ความเสี่ยง  วิเคราะห์โอกาส เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องให้คนไทย นำโดย ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) , ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานที่ปรึกษา สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และคุณธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรม ไทย (อีคอนไทย)

พบกันในเวทีสัมมนาสาธารณะ จัดโดยผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 10 วันที่ 19 มี.ค.2565 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้อง Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ลงทะเบียนมาร่วมงานล่วงหน้าที่ https://bit.ly/registerseminar19mar หรือชมออนไลน์สแกน QR Code (ตามภาพ)

เวทีสัมมนา ทางรอดปากท้อง ทางออกเศรษฐกิจฝ่าคลื่นโควิด : โอกาสหรือความเสี่ยง ?

related